.

Rastite u milosti i spoznanju Gospodina našega i Spasitelja Isusa Krista! Njemu slava i sada i do u dan vječnosti! Amen! (2. Petrova 3,18)

Podijelite ovo s prijateljima!

Draga braćo i sestre, dobar dan! Isus nas danas poziva razmotriti dva suprotstavljena načina života: svjetovni i evanđeoski život. Duh svijeta nije Isusov duh. To čini temeljem prispodobe o nevjernom i pokvarenom upravitelju koji je pohvaljen unatoč nepoštenju (usp. Lk 16,1-13). Treba odmah pojasniti: nije upravitelj primjer kakvog treba slijediti, već njegov primjer lukavosti.

Upravitelj je optužen da loše vodi poslove svog gospodara, te prije no što će biti udaljen, lukavo pokušava pridobiti za sebe sve dužnike, opraštajući im dio duga, kako bi si osigurao budućnost. Komentirajući njegove postupke, Isus primjećuje: “sinovi su ovoga svijeta snalažljiviji prema svojima od sinova svjetlosti” (r. 8).Na takvu svjetovnu lukavost, mi smo pozvani odgovoriti kršćanskom lukavošću, a ona je dar Duha Svetoga.

 

Kako bi se živjelo u skladu s evanđeljem, treba se udaljiti od duha i vrijednosti ovoga svijeta, omiljenima đavlu. A kako se očituje svjetovnost? Svjetovnost se očituje u stavu pokvarenosti, prevare, ugnjetavanja, kao ugodan ali potpuno pogrešan put, put grijeha.

 

Duh evanđelja naprotiv zahtijeva ozbiljan i zauzet život, ozbiljan – ali radostan, obilježen poštenjem, ispravnošću, poštivanjem drugih i njihova dostojanstva, te osjećajem za dužnost. To je kršćanska prepredenost! Život pred nas nužno stavlja odabir između dva puta: između poštenja i nepoštenja, vjernosti i nevjere, egoizma i altruizma, dobra i zla.

Advertisements

 
Ne može se titrati između dva puta, jer oni su međusobno suprotstavljeni. Prorok Ilija je govorio Izraelskom narodu, koji je hodio po dvije staze: ‘Vi šepate na obje noge’… To je lijepa slika. Važno je odlučiti kojim putem krenuti, i potom, odabravši pravi smjer, hoditi odlučno i hrabro, prepuštajući se Gospodinovoj milosti i pomoći njegova Duha.

Završetak evanđelja je snažan i kategoričan: “Nijedan sluga ne može služiti dvojici gospodara. Ili će jednoga mrziti, a drugoga ljubiti; ili će uz jednoga prianjati, a drugoga prezirati. Ne možete služiti Bogu i bogatstvu” (r. 13).

Isus nas danas ovom poukom potiče da jasno odaberemo između Njega i duha svijeta, između logike pokvarenosti i pohlepe i logike ispravnosti i dijeljenja. Netko se prema pokvarenosti odnosi kao prema drogi: misli da je može koristiti i potom prestati kad god poželi. Počinje se od malih stvari, te se polako izgubi vlastitu slobodu. Korupcija stvara naviku, rađa siromaštvo, iskorištavanje, patnju. Koliko samo žrtava danas uzrokuje korupcija.

Ako se pak trudimo slijediti evanđeosku logiku čestitosti, jasnoće namjere i postupaka, te bratstva, postajemo tvorci pravednosti, otvaramo horizonte nade za čovječanstvo. Kroz bezuvjetno darivanje braći, služimo pravednog gospodara: Boga.Neka nam Djevica Marija pomogne da u svakoj prigodi odaberemo ispravan put, nalazeći i hrabrosti za hod protiv struje, kako bi slijedili Isusa i njegovo Evanđelje.

 

 

 


Podijelite ovo s prijateljima!