.

Rastite u milosti i spoznanju Gospodina našega i Spasitelja Isusa Krista! Njemu slava i sada i do u dan vječnosti! Amen! (2. Petrova 3,18)

Podijelite ovo s prijateljima!

svecenici

 

Sakramentom sv. reda svećenici se suobličuju Kristu Svećeniku s ciljem da, kao službenici Glave, podižu i izgrađuju cijelo njegovo Tijelo – Crkvu. Kao i svi drugi kršćani svećenici su pozvani ostvariti Kristov poziv i nalog da budu savršeni kao što je savršen Otac nebeski. Za svećenika pastoralca od osobitog je značenja “sposobnost odnosa” s drugima.

Kao čovjek za druge, kao onaj kome je povjerena zajednica, jedan dio Božjeg naroda, svećenik mora znati uspostaviti plodne osnose s drugima te biti stvaratelj zajedništva. To znači da svećenik, piše Ivan Pavao II, ne smije biti “drzak ni svadljiv, nego ljubazan, gostoljubiv, iskren u riječima i u srcu, razborit, uzdržljiv, velikodušan i raspoloživ za služenje, sposoban osobno ponuditi i probuditi u drugima otvorene i bratske odnose, spreman razumjeti, oprostiti i tješiti” (PDV 43). Jednom riječju svećenik treba biti svet. I sama riječ “svećenik” u korijenu sadrži riječ “svet”, on je onaj koji se bavi svetim stvarima. Svećenik, uostalom kao i svaki kršćanin, ima jedan jedini cilj: biti svet!

 

Deset preporuka vjernicima laicima u odnosu na njihove svećenike

 

1. Treba neprestano moliti za posvećenje svećenika. Sveti svećenici su najveće blago naših župa. Sveti svećenici su spas za naše mlade.
2. Pomozite svom svećeniku da temeljito živi svoje svećeništvo.
3. Nikad ne potičite neslogu među svećenicima, jer tako nastaju grupiranja u vjerničkoj zajednici.
4. Budite od pomoći svojim svećenicima u njihovim humanim i duhovnim potrebama.
5. Ne odnosite se afektivno i efektivno prema svećeniku kao da on pripada samo vama. Svećenik pripada u prvom redu Kristu, a posvećen je da bude na službu svima, a posebno najpotrebnijima.
6. Razveseljujte svoje svećenike po svome rastu u vjeri, nadi i ljubavi.
7. Kada svećenik pogriješi, neka vaše milosrdno srce bude hitrije od osude. Poštujte svećenika, ako ima i tisuću nedostataka, ne prenaglašujte ih. Ne sudite prebrzo njegove slabosti, da Bog vama oprosti vaše slabosti.
8. Ne tražite u svećeniku manager-a ili psihologa za sveto. Gledajte na njega kao na oruđe Božje po kome i danas djeluje Kristova spasavajuća milost.
9. Surađujte, molite i trpite sa svojim svećenicima da bi vaša župa bila prava zajednica, velika obitelj, susretljiva i otvorena na službu svima; da bi vaša župna zajednica bila kao izvor kojemu mnogi dolaze utažiti svoju žeđ.
10. Nastojte uvijek u svećeniku vidjeti drugoga Krista, kako što kaže sveti Arški župnik: »Kada vidite svećenika, mislite na našega Gospodina«.

Advertisements

 

Pet preporuka svećenicima da budu dobri svećenici

1). Treba očistiti sebe prije nego se počne čistiti druge;
2). Treba biti poučen da bi se druge moglo poučavati;
3), Treba postati svjetlo da bi se moglo svijetliti,
4). Približiti se Bogu da bi se druge Bogu privodilo;
5). Biti posvećen da bi se druge posvećivao”.
                                   (sv. Grgur Nazijanski)

 

 

 

 MOŽDA VAS JOŠ ZANIMAJU NEKE SLIČNE TEME?

 

 

Lajk za nas M


Podijelite ovo s prijateljima!

Leave a comment.

Your email address will not be published. Required fields are marked*