.

Rastite u milosti i spoznanju Gospodina našega i Spasitelja Isusa Krista! Njemu slava i sada i do u dan vječnosti! Amen! (2. Petrova 3,18)

Podijelite ovo s prijateljima!

.

Po jednoj objavi Bezgrešnog Srca Marijina, i po njezinu zagovoru, Trojedini Bog udjeljuje velike milosti za sve one koji obavljaju ovu pobožnost u Korizmi.

Ova pobožnost može se vršiti (moliti) 40 uzastopnih dana, počevši od Čiste srijede do Uskrsa. Moli se s nakanom za određenu milost od Gospodina.

Ovu pobožnost najviše obavljaju s nakanom za duše svojih pokojnika, ( za duše svojih pokojnika s očeve ili majčine strane).

Jedini traženi uvjet kako bi ova pobožnost bila “važeća” jest da se ide na Sv. Misu bez prestanka 40 uzastopnih dana (svaki dan kroz korizmu od čiste srijede do Uskrsa). Kod ove pobožnosti dani se ne smiju preskakati, nego moliti od Gospodina milost da ju možeš obaviti do kraja.

Advertisements

MALI SAVJET

Kako uči sveta majka Crkva, duhovni život i vježbe pobožnosti usko su povezani sa sakramentalnim životom te su to učinkovitije i plodonosnije što više odgovaraju milosti Gospodnjoj. Stoga je za vrijeme ove pobožnosti poželjno primiti sakrament pomirenja i pokore (ispovjediti se) kako bi se od Boga zadobilo oproštenje vlastitih grijeha: poželjno je i svakodnevno sudjelovanje u svetoj misi i primanje svete pričesti, izvora i vrhunca svega kršćanskog života.

Ovu pobožnost najviše obavljaju s nakanom za svoje rodoslovlje, ( za duše svojih pokojnika s očeve ili majčine strane ili jednu godinu obavlaajti pobožnost za pokonje s očeve straane, a drugu godinu za poone s majčine strane ili 20 koljena s očeve i 20 koljena s majčine strane. ).

Ovu pobožnost 40 Sv. Misa također možemo prikazati kako bismo nadišli trenutke trpljenja, bolesti, tjeskobe, moralne propasti, obiteljskih nesreća; kako bismo bili prosvijetljeni u najtežim odlukama koje treba donijeti; kako bismo bilo ozdravljeni, utješeni te kako bismo mogli zatražiti pomoć u velikim i malim poteškoćama svakoga dana; ali također možemo je prikazati kako bismo zahvalili za neizmjerne milosti koje neprestano primamo od Gospodina.

.

PRVI NAČIN

PRIKAZIVANJE SVETIH MISA ZA DUŠE NAŠIH POKOJNIKA

Kako možete prikazati Sv. Misu za duše mojih pokojnika?

Ako se odlučite na prikazivanje 40 svetih Misa (svaki dan po jednu sv. Misu) za duše pokojnih osoba iz očeve loze ili majčine loze, onda možete do Uskrsa prikazati 40 sv. Misa za duše 40 koljena s očeve ili s majčine strane.

MOLITVA KOJU MOLIMO SVAKI DAN PRIJE SVETE MISE:
Vječni Oče, prikazujem Ti Predragocjenu Krv Tvoga Božanskoga Sina Isusa Krista sjedinjenu sa svim svetim misama slavljenim danas širom svijeta, za (01.) kojeno s očeve (ili majčine stane), također zagovaram za grešnike diljem svijeta i za one u svojoj obitelji. Amen!

 1. sveta Misa za 1. koljeno – Čista srijeda – pepelnica; 
 2. sveta Misa za 2. Koljeno – ČET
 3. koljeno PET 
 4. koljeno SUB  
  NED  1. Korizmena ¨Čista¨ 
 5. koljeno PON   
 6. koljeno UTO  
 7. koljeno SRI  
 8. koljeno ČET  
 9. koljeno PET 
 10. koljeno SUB 
  NED 2. Korizmena ¨Pačista¨ 
 11. koljeno PON 
 12. koljeno UTO 
 13. koljeno SRI 
 14. koljeno ČET 
 15. koljeno PET 
 16. koljeno SUB 
  NED 3. Korizmena ¨Bezimena¨ 
 17. koljeno PON  
 18. koljeno UTO 
 19. koljeno SRI 
 20. koljeno ČET 
 21. koljeno PET  
 22. koljeno SUB 
  NED  4. Korizmena ¨Sredoposna¨
 23. koljeno PON 
 24. koljeno UTO  
 25. koljeno SRI  
 26. koljeno ČET 
 27. koljeno PET 
 28. koljeno SUB 
   NED  5. Korizmena ¨Gluha¨ 
 29. koljeno PON 
 30. koljeno UTO 
 31. koljeno SRI 
 32. koljeno ČET 
 33. koljeno PET 
 34. koljeno SUB
  NED  CVJETNICA 
 35. koljeno PON 
 36. koljeno UTO 
 37. koljeno SRI  
 38. koljeno  Veliki četvrtak;
  PET  Veliki petak;
 39. SUB  Velika subota; Misa bdijenja
 40. koljeno NED 12 USKRS 

Potrebno je svakodnevno poslije svete Mise izmoliti:
1 Očenaš, Zdravo Marijo i Slava Ocu na nakanu sv. oca Pape da se svakodnevno zadobije potpuni oprost za te duše u čistilištu, i za jednu dušu iz moje loze koja je najpotrebnija Božje milosti da se spasi. Ako imate vremena možete moliti svaki dan Krunicu i litanije Predragocjene Krvi Kristove

.

DRUGI NAČIN PRIKAZANJA SVETIH MISA KROZ KORIZMU

.

ČIN KAJANJA

U činu se pokajanja zatim kajemo za svoje grijehe, ali i za grijehe našega grješnika za kojeg prikazujemo misu. Molimo Blaženu Mariju, vazda Djevicu, sve anđele i sve svete i braću okupljenu u crkvi da se mole Bogu Ocu svemogućemu da se smiluje i oprosti grijehe nama i našem grješniku. Svojim pokajanjem za grijehe grješnika za kojeg prikazujemo misu, ne postižemo oproštenje njegovih grijeha (on će se morati za njih pokajati sam i zatražiti za njih oproštenje), nego otvaramo u njegovu životu vrata djelovanju Duha Svetoga. Duh Sveti će ga od trenutka našeg prikazanja započeti, na najrazličitije načine, „nagovarati“ da prihvati spasenje. Nakon svećeničkog odrješenja, za one koji ga mogu vjerom prihvatiti, slijedi molitva Gospodine, smiluj se. U njoj tri puta zazivamo Boga da se našem grješniku smiluje i podari mu obraćenje.

PRIPREMANJE DAROVA

Kad ministranti stavljaju na oltar kalež, vino i vodu ,… tada i mi prinosimo pred Boga još jednom naše molitvene nakane koje smo prikazali na početku sv. Mise. Svećenik nas tada poziva da molimo da njegova i naša žrtva bude ugodna Bogu Ocu svemogućemu. Žrtva je ugodna ako ima smisla i ako je učinjena iz ljubavi.

PRETVORBA I PRIČEST

Kada svećenik podiže Tijelo i Krv Gospodina našega Isusa Krista tada također pozdravljamo živoga Isusa među nama i vapijemo za ono za što prikazujemo svetu Misu.  Poslije se pričestimo na tu nakanu i poslije pričesti zahvaljujmo Gospodinu za primjene milosti.

Ako ne možete otići svakodnevno na svetu Misu onda je potrebno svaki dan moliti ovu krunicu i litanije.

.

KRUNICA PREDRAGOCJENJENE KRVI KRISTOVE

U ime Oca i Sina i Duha Svetoga!
R. Bože u pomoć mi priteci
O. Gospodine pohiti da mi pomogneš
Slava ocu…

Upute: (Nakon najave otajstva čita se tekst iz Svetog pisma. Zatim pozivamo na razmišljanje tajne ovog otajstva moleći 5 puta oče naš. Samo nakon sedmog otajstva 3 puta Oče naš i 1 put Slava ocu. Nakon svakog otajstva(iza Oče naša i Slava ocu) Moli se molitva:
R. Tebe dakle molimo, pomozi službenicima svojim
O. Koje si otkupio Dragocjenom Krvlju!)

1. Otajstvo: GOSPODIN PROLIJEVA KRV KOD OBREZANJA
«Kad se navršilo osam dana da bude obrezan, nadjenuše mu ime Isus»(Lk 2,21).
Predragocjena Krvi Isusova, prolivana kod obrezanja, daj mi krepost i čistoću duha, srca i tijela.
5x Oče naš… , 1x Slava Ocu…

R. Tebe dakle molimo, pomozi službenicima svojim
O. Koje si otkupio Dragocjenom Krvlju!

2. Otajstvo: GOSPODIN PROLJEVA KRV U SMRTNOJ BORBI U GETSEMANSKOM VRTU
«A kad je bio u smrtnoj muci, usrdnije se molio. I bijaše znoj njegov kao kaplje krvi koje su padale na zemlju.»(Lk 22,44).
Predragocjena Krvi, koja si u vrijeme smrtne borbe Isusove istjecala iz svake njegove pore, daj da moja ljubav prema svetoj i klanjanja dostojnoj volji Božjoj bude jača od ljubavi prema svim drugim stvarima.
5x Oče naš… , 1x Slava Ocu… .

R. Tebe dakle molimo, pomozi službenicima svojim
O. Koje si otkupio Dragocjenom Krvlju!

3.Otajstvo: GOSPODIN PROLIJEVA KRV KOD BIČEVANJA
«Tada im pusti Barabu, a Isusa, izbičevana, preda da se razapne.»(Mt 27,26).
Predragocjena Krvi, koja si obolno tekla kod bičevanja, nadahni me velikom žalošću i kajanjem za moje grijehe, a velikom ljubavlju prema trpljenju.
5x Oče naš… , 1x Slava Ocu… .

R. Tebe dakle molimo, pomozi službenicima svojim
O. Koje si otkupio Dragocjenom Krvlju!

4.Otajstvo: GOSPODIN PROLIJEVA KRV KOD KRUNJENJA TRNOVOM KRUNOM
«i zaogrnu ga grimizom; spletu trnov vijenac i stave mu na glavu te ga stanu pozdravljati: “Zdravo, kralju židovski!”»(Mk 15,17).
Predragocjena Krvi, koja si u preobilju kapala ispod trnove krune, daruj mi milosrđe da s ljubavlju prihvatim svako poniženje, i da u sebi uništim svaku oholost i odbacim sve grešne misli.
5x Oče naš… , 1x Slava Ocu… .

R. Tebe dakle molimo, pomozi službenicima svojim
O. Koje si otkupio Dragocjenom Krvlju!

5.Otajstvo: GOSPODIN PROLIJEVA KRV NA KRIŽNOM PUTU
«I noseći svoj križ, iziđe on na mjesto zvano Lubanjsko, hebrejski Golgota.»(Iv 19,17)
Predragocjena Krvi koja, si obilno zalijevala put prema Kalvariji i učinila ga plodnim, daruj mi hrabrost da i ja bez oklijevanja koračam Isusovim stopama.
5x Oče naš… , 1x Slava Ocu… .

R. Tebe dakle molimo, pomozi službenicima svojim
O. Koje si otkupio Dragocjenom Krvlju!

6.Otajstvo: GOSPODIN PROLIJEVA KRV KOD RAZAPINJANJA
«O devetoj uri povika Isus iza glasa: “Eli, Eli, lema sabahtani?” To će reći: “Bože moj, Bože moj, zašto si me ostavio?”»(Mt 27,46). Predragocjena Krvi, koja si obilno potekla kod razapinjanja, primi sve naše patnje i naše trpljenje kao zadovoljštinu za naše grijehe i za grijehe naše braće i sestara.
5x Oče naš… , 1x Slava Ocu… .

R. Tebe dakle molimo, pomozi službenicima svojim
O. Koje si otkupio Dragocjenom Krvlju!

7. Otajstvo: GOSPODIN PROLIJEVA KRV KOD PROBADANJA BOKA
«Kada dođoše do Isusa i vidješe da je već umro, ne prebiše mu golijeni, nego mu jedan od vojnika kopljem probode bok i odmah poteče krv i voda.»(Iv 19,33). Predragocjena Krvi, Sveti izvore, iz kojeg izviru sve kreposti i sve milosti, učini i moju dušu dionikom svojih beskrajnih zasluga, i nadahni me velikodušnom ljubavlju koja žrtvuje sve za svoga Boga.
3x Oče naš… , 1x Slava Ocu… .

R. Tebe dakle molimo, pomozi službenicima svojim
O. Koje si otkupio Dragocjenom Krvlju!

 Blagoslovljena budi Predragocjena Krvi prolivena za cijeli ljudski rod. Predragocjena Krvi Isusova vodi nas na našem putu i budi naše spasenje. Hvaljen i slavljen uvijek bio Isus, koji nas je otkupio svojom Krvlju!

.

LITANIJE KRVI KRISTOVE

Gospodine, smiluj se.
Kriste, smiluj se.
Gospodine, smiluj se
Kriste, čuj nas.
Kriste, usliši nas.
Oče, nebeski Bože, smiluj nam se.
Sine, Otkupitelju svijeta, Bože,
Duše Sveti, Bože,
Sveto Trojstvo, jedan Bože,

Krvi Krista, Jedinorođenoga Sina Vječnog Oca, spasi nas!
Krvi Krista, utjelovljene Riječi Božje,
Krvi Kristova, novoga i vječnog Zavjeta,
Krvi Kristova, u smrtnoj borbi na zemlju potekla,
Krvi Kristova, koja si kod bičevanja izvirala,
Krvi Kristova, ispod trnove krune prokapala,
Krvi Kristova, na križu prolivena,
Krvi Kristova, cijeno našeg spasenja,
Krvi Kristova, bez koje nema oproštenja,
Krvi Kristova, u Euharistiji okrepo i čišćenje duša,
Krvi Kristova, rijeko milosrđa,
Krvi Kristova, pobjednice zlih duhova,
Krvi Kristova, snago mučenika,
Krvi Kristova, jakosti priznavalaca,
Krvi Kristova, koja rađaš djevice,
Krvi Kristova, čvrstoćo onih koji su u pogibli,
Krvi Kristova, okrepo umornih,
Krvi Kristova, u plaču utjeho,
Krvi Kristova, nado pokornika,
Krvi Kristova, utjeho umirućih,
Krvi Kristova, mire i milino srdaca,
Krvi Kristova, mire i milino srdaca,
Krvi Kristova, jamstvo vječnoga života,
Krvi Kristova, koja izbavljaš duše iz čistilišta,
Krvi Kristova, svake slave i časti predostojna,

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, oprosti nam, Gospodine!
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, usliši nas, Gospodine!
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj nam se Gospodine!

Otkupio si nas Gospodine Krvlju svojom. I postadosmo kraljevstvo Boga našega.
 

Pomolimo se. Oče, koji Si po Krvi svoga Jedinorođenca otkupio svijet, uzdrži u nama djelo svoga milosrđa, da bi sjedinjeni s Isusom, posrednikom Novog saveza, postizali plodove svoga otkupljenja. Po Kristu Gospodinu našem. Amen!

.

KRUNICA PO PREDRAGOCIJENOJ KRVI (kratki način)

Moli se na običnu Gospinu krunicu.

Apostolsko vjerovanje na križ.

Slijedi jedan Očenaš, tri Zdravomarije i Slava Ocu.

Na zrno između desetica jedan Očenaš.

Na svako zrno u desetici moli se sljedeća molitva:

10x Vječni Oče, prikazujem ti predragocjenu krv tvojega božanskoga Sina Isusa Krista, zajedno sa svim svetim misama koje se danas slave po čitavu svijetu, za duše u čistilištu, za duše mojih predaka, za grešnike u Crkvi, za grešnike u mojoj kući i u mojoj obitelji te za svu nerođenu djecu. Amen. *

Na kraju svake desetice završiti sa sljedećom molitvom:

Presveto Srce Isusovo, otvori srca i um grešnika za istinu i svjetlo Božje. Bezgrešno Srce Marijino, moli za obraćenje grešnika i za cijeli svijet.

Slava Ocu…

Sljedeću deseticu započeti s Očenaš.
Podijelite ovo s prijateljima!