.

Rastite u milosti i spoznanju Gospodina našega i Spasitelja Isusa Krista! Njemu slava i sada i do u dan vječnosti! Amen! (2. Petrova 3,18)

Podijelite ovo s prijateljima!
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

 

Po jednoj objavi Bezgrešnog Srca Marijina, i po njezinu zagovoru, Trojedini Bog udjeljuje velike milosti za vršenje ove pobožnosti u Korizmi.

 

ČETRDESETNICA svetih misa strogo se obavlja u stanju milosti. Na početku pobožnosti preporuča se obaviti ispovijed, a zatim četrdeset dana svakodnevno prisustvovati svetoj Misi i pričesti.

Korizmeno vrijeme je vrijeme milosti i treba ga iskoristiti u pobožnosti, molitvi, postu, ili prikazivanjem svetih Misa za određenu nakanu.
Ako se odlučite ići 40 dana na svetu Misu onda odredite nakanu za te Mise, prikažite četrdesetnicu svetih Misa na svoje potrebe, potrebe župe, potrebe crkve, za svećenike, duhovni rast, za duše u čistilištu, …..

PRIKAZIVANJE SVETIH MISA ZA DUŠE POKOJNIKE

Potrebno je svakodnevno moliti poslije svete Mise: 1 Očenaš, Zdravo Marijo i Slava Ocu na nakanu sv. oca Pape da se svakodnevno zadobije potpuni oprost za svete duše u čistilištu, i za jednu dušu iz moje loze koja je najpotrebnija Božje milosti da se spasi, te svaki dan moliti krunicu i litanije Predragocjene Krvi Kristove

   https://www.rastimougospodinu.com/index.php/krvi-kristovoj.html

 Ako se ispune ovi uvjeti Trojedini Bog udijelit će slijedeće milosti:

četrdeset neimenovanih duša bit će spašeno
četiri imenovane duše bit će spašene milošću Božjom
četrdeset duša će po zadobivenim oprostima onih koji obavljaju ovu Četrdesetnicu, biti oslobođeno iz svake razine čistilišta
i napokon, sigurni spas vaše vlastite duše i članova obitelji.

 
Ove brojne milosti i druge pojedinačne molitvene nakane, dane su svakome koji želi tražiti i zazvati njegovo Božansko Milosrđe i moliti za duše pokojnika u čistilištu i duše pokojnika iz svoje loze.

Bezgrešno Srce Marijino blagoslivlja sve koji će biti nadahnuti da ispune uvjete ove velike Posvete da bi se spasila zalutala Božja djeca! U ime Boga Oca, Boga Sina i Boga Duha Svetoga. 

 

Zahvaljujemo i hvalimo bezgrešno milosrđe svoga Boga!

Nebo dopušta da se ova posveta vrši nekoliko puta godišnje, (korizma, mjesec studeni i advent) ali one milosti i potpuno Obećanje zadobiva se samo u Korizmi, dok drugi put u godini, određene milosti.

Ako se sveta misa propusti svojom voljom, onda se pobožnost mora ponoviti.

Ova pobožnost je vrlo osobita i mnoge se velike milosti zadobivaju tijekom vršenja iste, što će pomoći onima koji je obavljaju da budu postojani.  Milost postojanosti daje se na trinaesti dan ove posvete. Bezgrešno Srce Marijino daje se da ojača vršitelje pobožnosti.

 

 Kako možete prikazati misu za duše pokojnika iz svoje loze?

Sveta misa je najveća dragocjenost koju kršćani katolici imaju. Svaku bismo misu trebali započeti jasnom mišlju tj. molitvom prikazanja, otprilike ovako: „Gospodine, Ti si razapet i umro na križu da nas spasiš. U svetoj Misi su sada prisutni Isusova smrt i njegovo uskrsnuće za nas.

 
Zato Ti danas u svojem srcu donosim ove nakane (trebamo ih što jasnije izreći u svojem srcu) i molim Te da me svojim Svetim Duhom nadahneš kako bih pridružio i one za koje nitko ne moli, a potrebni su Tvoga milosrđa. Sada to sve uključujem u Tvoju pobjedu na križu i donosim ih, Oče, u Tvoju silnu ljubav!“

U svetoj misi mi ujedno služimo Bogu zato što mu dajemo sebe i svoju vjeru da nas može poučiti i preobraziti. Iz svete mise izlaze sve milosti za kršćanina i Crkvu. Bez svete mise nema Crkve. Crkva se rodila iz Isusove smrti i uskrsnuća. Crkva se okuplja poslanjem Duha Svetoga. Duh Sveti je mogao doći tek kad je Isus bio uzdignut, a to znači nakon njegove smrti i uskrsnuća.

ČIN KAJANJA

U činu se pokajanja zatim kajemo za svoje grijehe, ali i za grijehe našega grješnika za kojeg prikazujemo misu. Molimo Blaženu Mariju, vazda Djevicu, sve anđele i sve svete i braću okupljenu u crkvi da se mole Bogu Ocu svemogućemu da se smiluje i oprosti grijehe nama i našem grješniku. Svojim pokajanjem za grijehe grješnika za kojeg prikazujemo misu, ne postižemo oproštenje njegovih grijeha (on će se morati za njih pokajati sam i zatražiti za njih oproštenje), nego otvaramo u njegovu životu vrata djelovanju Duha Svetoga. Duh Sveti će ga od trenutka našeg prikazanja započeti, na najrazličitije načine, „nagovarati“ da prihvati spasenje. Nakon svećeničkog odrješenja, za one koji ga mogu vjerom prihvatiti, slijedi molitva Gospodine, smiluj se. U njoj tri puta zazivamo Boga da se našem grješniku smiluje i podari mu obraćenje.

PRIPREMANJE DAROVA

Kad ministranti stavljaju na oltar kalež, vino i vodu ,… tada i mi prinosimo pred Boga još jednom naše molitvene nakane koje smo prikazali na početku sv. Mise. Svećenik nas tada poziva da molimo da njegova i naša žrtva bude ugodna Bogu Ocu svemogućemu. Žrtva je ugodna ako ima smisla i ako je učinjena iz ljubavi.

PRETVORBA I PRIČEST

Kada svećenik podiže Tijelo i Krv Gospodina našega Isusa Krista tada također pozdravljamo živoga Isusa među nama i vapijemo za ono za što prikazujemo svetu Misu.  Poslije se pričestimo na tu nakanu i poslije pričasti zahvaljivamo Gospodinu za primjene milsti.

Ako sami prikazujemo svaki dan po jedno koljeno svoje loze onda možemo činiti ovako:

1. dan – prvo koljeno s očeve ili majčine strane (Čista srijeda)

2. dan – drugo koljeno s očeve ili majčine strane 

3. dan – treće koljeno ….

4. dan – četvrto,…

5. dan – peto…

6. dan – šesto,… (ponedjeljak)

14. dan – četrnaeto,…  (ponedjeljak)

21. dan – dvadeste i prvo,…. (ponedjeljak)

28. dan -dvadeet i osmo,…. (ponedjeljak)

29. dan – dvadeset deveto koljeno

30. dan – tridesteo koljeno s očeve ili majčine strane 

31. dan – sve duše od 30. do 40. koljena s očeve ili majčine strane 

32. dan – sve duše od 40. do 50. koljena s očeve ili majčine strane 

33. dan – sve duše od 50. do 60. koljena s očeve ili majčine strane 

34. dan – sve duše od 60. do 70. koljena s očeve ili majčine strane 

35. dan – sve duše od 70. do 80. koljena s očeve ili majčine strane (Veliki tjedan – ponedjeljak)

36. dan – sve duše od 80. do 100. koljena s očeve ili majčine strane 

37. dan – sve duše od 100. do 1000. koljena s očeve ili majčine strane 

38. dan – sve duše od 1000. do Adama i Eve (Veliki Četvrtak)

DRUGI NAČIN

Možemo svaki dan prikazati sve duše naših pokojnika iz naše loze kao je dolje navedena molitva prikazanja:

Gospodine Isuse Kriste ovu svetu Misu Ti prikazujem na čast Tvoje presvete Krvi, da Ti poništiš i spališ svako zlo i proklestvo što dolazi od naših predaka na nas, bilo da su sami nešto grešno učinili ili da su bili kod krivih ljudi na krivom mjestu, ili ako je bilo proklinjanja, krive diobe, krađe, bluda, neopraštnja, ubijanja, neobjašnjive smrti, ili da su se bavili okultnim, ili da su nosili hodžine zapise ili su im cigani gatali i radili magiju za sreću, ili da su nešto pojeli i popili da nije blagoslovljeno i bilo kojih drugih grijeha idolopoklonstva po kojima su griješili a mi snosimo posljedice grijeha…. 

Tebi Isuse prikazujem posebno one duše koje su te posebno vrijeđale i kajem se za njihove grijehe zbog kojih si Ti najviše trpio i zbog kojih mi danas imamo problema i bilo kojih drugih grijeha preko 10 Božjih zapovjedi po kojima mi snosimo posljedice jer nisu imale milost da prime sakrament pomirenja, te su umrle neispovjeđene u teškim grijesima.

Sve te duše Isuse stavljamo u Tovje milosrđe i kajem se u ime njihovo za sve njihove grijehe. Mi im svma opraštamo, a Ti ih Gospodine operi svojom presvetom krvlju, ako su umrli neizmireni s nekim, ili je bilo neopraštanja ili ako je bilo ubijanja, nasilne smrti, neka mole za oproštenje jedni od drugih i da oproste međusobno, da krv Kristova poništi sve te njihove grijehe da se više ništa od njih ne prenosi na nas, na našu dušu, tijelo i na materijalna dobra. Amen

 

KRUNICA PREDRAGOCJENJENE KRVI KRISTOVE

U ime Oca i Sina i Duha Svetoga!
R. Bože u pomoć mi priteci
O. Gospodine pohiti da mi pomogneš
Slava ocu…

Upute: (Nakon najave otajstva čita se tekst iz Svetog pisma. Zatim pozivamo na razmišljanje tajne ovog otajstva moleći 5 puta oče naš. Samo nakon sedmog otajstva 3 puta Oče naš i 1 put Slava ocu. Nakon svakog otajstva(iza Oče naša i Slava ocu) Moli se molitva:
R. Tebe dakle molimo, pomozi službenicima svojim
O. Koje si otkupio Dragocjenom Krvlju!)

1. Otajstvo: GOSPODIN PROLIJEVA KRV KOD OBREZANJA
«Kad se navršilo osam dana da bude obrezan, nadjenuše mu ime Isus»(Lk 2,21).
Predragocjena Krvi Isusova, prolivana kod obrezanja, daj mi krepost i čistoću duha, srca i tijela.
5x Oče naš… , 1x Slava Ocu…

R. Tebe dakle molimo, pomozi službenicima svojim
O. Koje si otkupio Dragocjenom Krvlju!

2. Otajstvo: GOSPODIN PROLJEVA KRV U SMRTNOJ BORBI U GETSEMANSKOM VRTU
«A kad je bio u smrtnoj muci, usrdnije se molio. I bijaše znoj njegov kao kaplje krvi koje su padale na zemlju.»(Lk 22,44).
Predragocjena Krvi, koja si u vrijeme smrtne borbe Isusove istjecala iz svake njegove pore, daj da moja ljubav prema svetoj i klanjanja dostojnoj volji Božjoj bude jača od ljubavi prema svim drugim stvarima.
5x Oče naš… , 1x Slava Ocu… .

R. Tebe dakle molimo, pomozi službenicima svojim
O. Koje si otkupio Dragocjenom Krvlju!

3.Otajstvo: GOSPODIN PROLIJEVA KRV KOD BIČEVANJA
«Tada im pusti Barabu, a Isusa, izbičevana, preda da se razapne.»(Mt 27,26).
Predragocjena Krvi, koja si obolno tekla kod bičevanja, nadahni me velikom žalošću i kajanjem za moje grijehe, a velikom ljubavlju prema trpljenju.
5x Oče naš… , 1x Slava Ocu… .

R. Tebe dakle molimo, pomozi službenicima svojim
O. Koje si otkupio Dragocjenom Krvlju!

4.Otajstvo: GOSPODIN PROLIJEVA KRV KOD KRUNJENJA TRNOVOM KRUNOM
«i zaogrnu ga grimizom; spletu trnov vijenac i stave mu na glavu te ga stanu pozdravljati: “Zdravo, kralju židovski!”»(Mk 15,17).
Predragocjena Krvi, koja si u preobilju kapala ispod trnove krune, daruj mi milosrđe da s ljubavlju prihvatim svako poniženje, i da u sebi uništim svaku oholost i odbacim sve grešne misli.
5x Oče naš… , 1x Slava Ocu… .

R. Tebe dakle molimo, pomozi službenicima svojim
O. Koje si otkupio Dragocjenom Krvlju!

5.Otajstvo: GOSPODIN PROLIJEVA KRV NA KRIŽNOM PUTU
«I noseći svoj križ, iziđe on na mjesto zvano Lubanjsko, hebrejski Golgota.»(Iv 19,17)
Predragocjena Krvi koja, si obilno zalijevala put prema Kalvariji i učinila ga plodnim, daruj mi hrabrost da i ja bez oklijevanja koračam Isusovim stopama.
5x Oče naš… , 1x Slava Ocu… .

R. Tebe dakle molimo, pomozi službenicima svojim
O. Koje si otkupio Dragocjenom Krvlju!

6.Otajstvo: GOSPODIN PROLIJEVA KRV KOD RAZAPINJANJA
«O devetoj uri povika Isus iza glasa: “Eli, Eli, lema sabahtani?” To će reći: “Bože moj, Bože moj, zašto si me ostavio?”»(Mt 27,46). Predragocjena Krvi, koja si obilno potekla kod razapinjanja, primi sve naše patnje i naše trpljenje kao zadovoljštinu za naše grijehe i za grijehe naše braće i sestara.
5x Oče naš… , 1x Slava Ocu… .

R. Tebe dakle molimo, pomozi službenicima svojim
O. Koje si otkupio Dragocjenom Krvlju!

7. Otajstvo: GOSPODIN PROLIJEVA KRV KOD PROBADANJA BOKA
«Kada dođoše do Isusa i vidješe da je već umro, ne prebiše mu golijeni, nego mu jedan od vojnika kopljem probode bok i odmah poteče krv i voda.»(Iv 19,33). Predragocjena Krvi, Sveti izvore, iz kojeg izviru sve kreposti i sve milosti, učini i moju dušu dionikom svojih beskrajnih zasluga, i nadahni me velikodušnom ljubavlju koja žrtvuje sve za svoga Boga.
3x Oče naš… , 1x Slava Ocu… .

R. Tebe dakle molimo, pomozi službenicima svojim
O. Koje si otkupio Dragocjenom Krvlju!

 Blagoslovljena budi Predragocjena Krvi prolivena za cijeli ljudski rod. Predragocjena Krvi Isusova vodi nas na našem putu i budi naše spasenje. Hvaljen i slavljen uvijek bio Isus, koji nas je otkupio svojom Krvlju!

 

LITANIJE KRVI KRISTOVE

 
Gospodine, smiluj se.
Kriste, smiluj se.
Gospodine, smiluj se
Kriste, čuj nas.
Kriste, usliši nas.
Oče, nebeski Bože, smiluj nam se.
Sine, Otkupitelju svijeta, Bože,
Duše Sveti, Bože,
Sveto Trojstvo, jedan Bože,

Krvi Krista, Jedinorođenoga Sina Vječnog Oca, spasi nas!
Krvi Krista, utjelovljene Riječi Božje,
Krvi Kristova, novoga i vječnog Zavjeta,
Krvi Kristova, u smrtnoj borbi na zemlju potekla,
Krvi Kristova, koja si kod bičevanja izvirala,
Krvi Kristova, ispod trnove krune prokapala,
Krvi Kristova, na križu prolivena,
Krvi Kristova, cijeno našeg spasenja,
Krvi Kristova, bez koje nema oproštenja,
Krvi Kristova, u Euharistiji okrepo i čišćenje duša,
Krvi Kristova, rijeko milosrđa,
Krvi Kristova, pobjednice zlih duhova,
Krvi Kristova, snago mučenika,
Krvi Kristova, jakosti priznavalaca,
Krvi Kristova, koja rađaš djevice,
Krvi Kristova, čvrstoćo onih koji su u pogibli,
Krvi Kristova, okrepo umornih,
Krvi Kristova, u plaču utjeho,
Krvi Kristova, nado pokornika,
Krvi Kristova, utjeho umirućih,
Krvi Kristova, mire i milino srdaca,
Krvi Kristova, mire i milino srdaca,
Krvi Kristova, jamstvo vječnoga života,
Krvi Kristova, koja izbavljaš duše iz čistilišta,
Krvi Kristova, svake slave i časti predostojna,

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, oprosti nam, Gospodine!
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, usliši nas, Gospodine!
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj nam se Gospodine!

Otkupio si nas Gospodine Krvlju svojom. I postadosmo kraljevstvo Boga našega.
 

Pomolimo se. Oče, koji Si po Krvi svoga Jedinorođenca otkupio svijet, uzdrži u nama djelo svoga milosrđa, da bi sjedinjeni s Isusom, posrednikom Novog saveza, postizali plodove svoga otkupljenja. Po Kristu Gospodinu našem. Amen!

KRUNICA PO PREDRAGOCIJENOJ KRVI (kratki način)

Moli se na običnu Gospinu krunicu.

Apostolsko vjerovanje na križ.

Slijedi jedan Očenaš, tri Zdravomarije i Slava Ocu.

Na zrno između desetica jedan Očenaš.

Na svako zrno u desetici moli se sljedeća molitva:

10x Vječni Oče, prikazujem ti predragocjenu krv tvojega božanskoga Sina Isusa Krista, zajedno sa svim svetim misama koje se danas slave po čitavu svijetu, za duše u čistilištu, za duše mojih predaka, za grešnike u Crkvi, za grešnike u mojoj kući i u mojoj obitelji te za svu nerođenu djecu. Amen. *

Na kraju svake desetice završiti sa sljedećom molitvom:

Presveto Srce Isusovo, otvori srca i um grešnika za istinu i svjetlo Božje. Bezgrešno Srce Marijino, moli za obraćenje grešnika i za cijeli svijet.

Slava Ocu…

Sljedeću deseticu započeti s Očenaš.

 


Podijelite ovo s prijateljima!
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Komentari

Komentari