.

Rastite u milosti i spoznanju Gospodina našega i Spasitelja Isusa Krista! Njemu slava i sada i do u dan vječnosti! Amen! (2. Petrova 3,18)

Podijelite ovo s prijateljima!

 Vrijeme mlade nedjelje dio je lunarnog računanja vremena. Mjesečev ciklus u koji spadaju mladi dani jedan je od četiri mijene mjesečevoga ciklusa ili lunacije i traje približno sedam dana. Mlada nedjelja je prva nedjelja nakon mladog mjeseca. Prva asocijacija katolika na balkanu i katolika na istoku na mladu nedjelju jest blagoslov s Presvetim Oltarskim Sakramentom. Crkva je prihvatila pučku predodžbu lunarnog vremena iz nekog starijeg oblika pretkršćanskog vjerskog sustava iz kojega je mlada nedjelja prešla u Mladu Nedjelju i dodala kršćanskim pobožnim praksama novo značenje u zadržavanju svetog, obrednog vremena vezanog uz mjesečevu mijenu. 

 

 Blagoslov s Presvetim na Mladu Nedjelju

 

 

Blagoslov s Presvetim Oltarskim Sakramentom je obred u kojemu se vjernici klanjaju živome Isusu izloženome na Oltaru u Sakramentu Njegove ljubavi, te ga mole da blagoslovi njih koji se nalaze pred Oltarom u Crkvi. U ovome obredu ljude ne blagoslivlja svećenik nego sâm Isus Krist, stvarno prisutan u Presvetome Oltarskom Sakramentu.

 

Nakon Popričesne molitve  svećenik izloži Presveti Oltarski Sakrament i okadi. Za to vrijeme pjeva se:

Advertisements

Svet, svet, svet,  Svet i presvet, Isus u Oltarskomu Sakramentu  svetomu. (3 puta)

 

Nakon pjesme slijedi molitva:

Skrušenim srcem, sabranom pameću i predubokim poklonom promisli dušo kršćanska, ljubav neprocjenjivu svoga Stvoritelja i Otkupitelja, koji se udostojao ne samo iz visina nebeskih saći, čovjekom postati, muku trpjeti i za nas na križu umrijeti, nego se još čudnovatim božanstvenim načinom dostoji u ovome Presvetom Sakramentu pod prilikama kruha s nama prebivati. Probudi. dakle dušo otkupljena, u srcu svome živu vjeru, stalno ufanje, goruću ljubav i zahvalnost prema svome Dobročinitelju i reci:  Ah, Spasitelju moj premilostivi, evo ja nedostojno stvorenje tvoje, vjerujem temeljito i očito ispovijedam da ti s dušom i tijelom, s božanstvom i čovječanstvom u ovoj Presvetoj Hostiji prebivaš. Nisam dostojan umrlim svojim očima pogledati u strahovito i preslavno lice veličanstva tvoga, ali me oslobodi po  milosti ljubavi i poniženja svoga. Zato ti se klanjam poklonom predubokim, sa svom poniznošću srca svoga i ljubim te svom jakošću duše svoje, sjedinjujući ovaj nepotpuni poklon i slabu ljubav s poklonom predubokim s ljubavlju gorućom slavnih dvorana nebeskih, moleći te ponizno, Stvoritelju i Otkupitelju moj, da mi oprostiš opake grijehe moje, svu neharnost i nepoštenja s kojim sam te uvrijedio, a naročito u ovom svetom mjestu, pred prijestoljem veličanstva tvoga, primajući te više puta nedostojno i svetogrdno u nečista prsa svoja.

Udjeli mi milost svoju svetu da te barem u buduće dostojno mogu primati, a osobito na času smrti svoje. Pogledaj predragi Spasitelju, svojim milostivim okom na nas jadne grješnike, pogledaj na pokorna srca naša; digni božansku desnicu svoju na nas i blagoslovi naše duše i tijela, naše obitelji, sve naše rođake, prijatelje i dobročinitelje. Blagoslovi i uzdrži u milosti svojoj Svetog Oca Papu I., (nad)biskupa našeg I.; sve misnike i poglavare svete Katoličke Crkve. Raširi i učvrsti svetu vjeru svoju; sjedini narode i vladare cijeloga svijeta, podijeli živima ugodan mir, stalno zdravlje i bratsku ljubav, a pokojnima pokoj vječni. Sačuvaj nas Gospodine Bože naš, od kuge, gladi, rata i od svake pogibelji duhovne i tjelesne. Daruj na obilato svoju svetu milost da, kako te ovdje gledamo okom vjere u ovome presvetom Sakramentu na oltaru, tako poslije svoje smrti mognemo gledati i uživati božanstveno sjajno Lice tvoje, hvaleći te i slaveći sa svim svetima tvojim na nebu. Koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova. Amen.  (Ovu molitvu napisao fra Augustin Miletić, biskup (1763.-1831.))

 

Nakon ove molitve slijedi ŠUTNJA gdje vjernici u svome srcu časte Isusa i prinose mu svoje molitve i zahvale.

 

iza šutnje pjva se himan DIVNOJ DALKE TAJNI OVOJ, a za to se vrijeme pjevanja svećenik okadi Presveti Oltarski Sakrament:

 

Divnoj dakle Tajni ovoj

Klanjamo se smjerno mi,

Stari zakon žrtvi novoj

Nek se sada ukloni,

Vjera duši čovjekovoj,

Nek spoznanje dopuni.

 

Bogu Ocu, Bogu Sinu

Hvala s pjesmom radosnom.

Slavimo im veličinu,

Častimo ih dušom svom,

K Duhu Svetom nek se vinu

Glasi s dikom jednakom.

Amen

 

– Kruh s neba dao si njima. (Aleluja).

– Koji svaku slast u sebi ima. (Aleluja).

 

Pomolimo se. Bože, koji si nam u divnom Sakramentu ostavio uspomenu Muke svoje, podaj nam, molimo, tako častiti sveta otajstva Tijela i Krvi Tvoje, da vazda osjećamo u sebi plod otkupljenja Tvojega. Koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova.

Amen

 

 

Sada se stavlja veo za blagoslov na svećenikova ramena. On pristupi k Oltaru, uzme Pokaznicu s Presvetim Oltarskim Sakramentom i blagoslivlja narod čineći znak križa na tri strane. Za to vrijeme poslužitelj zvoni, a svi prisutni se naklone za vrijeme blagoslova s Presvetim.

  

 

Nakon toga svećenik odlaže Pokaznicu na oltar, skida veo, te klečeći pred oltarom moli sljedeće zazive kao zadovoljština protiv psovke i kletve narod ponavlja zazive iz svećnika: 

 

Blagoslovljen budi Bog!

Blagoslovljeno njegovo sveto Ime!

Blagoslovljen Isus Krist, pravi Bog i pravi čovjek!

Blagoslovljeno Ime Isusovo!

Blagoslovljeno presveti Srce Isusovo!

Blagoslovljena predragocjena Krv Isusova!

Blagoslovljen Isus u Presvetom Oltarskom Sakramentu!

Blagoslovljen Duh Sveti Utješitelj!

Blagoslovljena velika Bogorodica presveta Djevica Marija!

Blagoslovljeno sveto i bezgrešno njezino začeće!

Blagoslovljeno njezino slavno uznesenje!

Blagoslovljeno ime Marije, Djevice i Majke!

Blagoslovljen sveti Josip, njezin prečisti zaručnik!

Blagoslovljen Bog u svojim anđelima i u svojim svecima!

Amen

 

Dok svećenik sprema Hostiju u svetohranište pjeva se NE OSTAVI NAS NIGDAR:

 

Ne ostavi nas nigdar,

blagoslovi nas svigdar,

budi s nama svaki čas,

Isus Spasitelju naš!

Slavno budi Ime Isus, slavno ime Marija!

Ime Isus slavno budi, slavno ime Marija!

 

 SLIČNE TEME

Vrijeme provedeno pred Isusom u Presvetim Oltarskom Sakramentu donosi velike milosti

 


Podijelite ovo s prijateljima!