.

Rastite u milosti i spoznanju Gospodina našega i Spasitelja Isusa Krista! Njemu slava i sada i do u dan vječnosti! Amen! (2. Petrova 3,18)

Podijelite ovo s prijateljima!

Piše katolički teolog Mark Mallet:

Jedno od velikih otajstava „posljednjih vremena“ koja se otkrivaju u ovo vrijeme je stvarnost da Isus Krist dolazi ne u tijelu, već u Duhu kako bi uspostavio svoje Kraljevstvo i vladao među svim narodima. Da, Isus će doći u Svom proslavljenom tijelu, ali Njegov konačni dolazak rezerviran je za onaj doslovni „posljednji dan“ na zemlji kada će vrijeme prestati. Pa kad nekoliko vidjelaca širom svijeta uporno govori: „Isus uskoro dolazi“ da uspostavi svoje Kraljevstvo u „eri mira“ što to znači? Je li to nešto biblijsko i je li to prisutno u katoličkoj tradiciji?

TRI SVRHE
Dakle, postoji nešto što su rani crkveni oci i naučitelji nazivali Kristovim „srednjim dolaskom“ koji donosi njegovu konačnu duhovnu vladavinu u Crkvi i ima tri svrhe. Prva je pripremiti sebi besprijekornu Nevjestu za svadbenu proslavu Jaganjčevu:

… Tako: u njemu nas sebi izabra prije postanka svijeta da budemo sveti i bez mane pred njim… te sebi predvede Crkvu slavnu, bez ljage i nabora ili čega takva, nego da bude sveta i bez mane. (Ef 1,4; 5,27)

Advertisements

Ova besprijekorna Nevjesta mora biti ujedinjena nevjesta. Tako će ovaj „srednji dolazak“ također dovesti do jedinstva Kristova tijela, [1) i Židova i pogana, kako Sveto pismo predviđa:
Ja ne bih htio, braćo, da budete sami po sebi pametni, a da ne znate ovo otajstvo; djelomično je otvrdnuće zadesilo Izraela dok punina pogana ne uđe. I tako će se cio Izrael spasiti… (Rim 11, 25-26)

I treća svrha je svjedočenje svim narodima, Potvrda mudrosti:
‘Ovo Evanđelje o kraljevstvu’ kaže Gospodin, ‘Propovijedat će se u cijelom svijetu, za svjedočanstvo svim narodima, a onda će doći do završetka.’ —Tridentski sabor, iz Tridentskog katekizma; citirano u Sjaj stvaranja, vlč. Joseph Iannuzzi, str. 53

U SVETOM PISMU
Taj takozvani „srednji dolazak“ doista je u Svetom pismu i zapravo crkveni su ga oci priznavali od početka. Otkrivenje svetog Ivana govori o Isusu koji dolazi kao „jahač na bijelom konju“ koji je „Vjerni i Istiniti“, koji „siječe narode“ mačem iz Svojih usta, ubija „zvijer“ i „lažnog proroka“ koji su zavodili mnoge i vodili u otpadništvo. (Otk 19, 11 – 21). Tada Krist vlada u Svojoj Crkvi u cijelom svijetu tijekom simboličnog razdoblja od „tisuću godina“, „eri mira“. (Otk 20, 1 – 6) To očito nije kraj svijeta. Za to vrijeme Sotona je okovan u „Bezdanu“. Ali onda, nakon ovog razdoblja mira, Sotona je na kratko pušten; on vodi narode u zadnji boj protiv „tabora svetih“…, ali potpuno je neuspješan. Oganj siđe s neba – i ovo je doista ključno – Đavao bi tada zauvijek bačen u pakao…
…gdje se nalaze i Zvijer i Lažni prorok. (Otk 20, 10)

Zato se oni koji kažu da se Antikrist pojavljuje tek na samom kraju svijeta varaju. To je u suprotnosti sa Svetim pismom, kao i s ranim crkvenim ocima koji su naučavali da „sin pogibije“ dolazi prije ovog razdoblja mira, koje su zvali i „subotnjim odmorom“ Crkve.

Važno je napomenuti da prorok Izaija daje točno proročanstvo o Kristu koji dolazi na sud živih nakon čega slijedi Era mira:

“Šibom riječi svoje ošinut će silnika, a dahom iz usta ubit’ bezbožnika… Vuk će prebivati s jagnjetom, ris ležati s kozlićem… zemlja će se ispuniti spoznajom Jahvinom, kao što se vodom pune mora.” (Izaija 11, 4-9)

Ključno je napomenuti da imamo svjedočanstvo crkvenih otaca Papije i Polikarpa da je sve ovo Ivan izravno poučavao u usmenoj i pisanoj predaji:

“A o tim je stvarima u svojoj četvrtoj knjizi Papija, slušatelj Ivanov i suputnik Polikarpov, u pisanom obliku svojedočio; jer on je sastavio pet knjiga.” —Sveti Irenej, Protiv hereza, Knjiga V, Poglavlje 33, br. 4

“U mogućnosti sam opisati upravo mjesto na kojem je blaženi Polikarp sjedio dok je govorio, njegove izlaske i dolaske, način njegovog života, njegov tjelesni izgled, njegove govore o ljudima i iskaze koje je dao o odnosu s Ivanom i ostalima koji su vidjeli Gospodina… Polikarp je sve to povezao u skladu sa Svetim pismom.” —Sv. Irenej, od Euzebija, Crkvena povijest, Poglavlje 20, br.6

Stoga sveti Irenej sažima ono što su poučavali kao učenici samoga svetog Ivana:
“Ali kad će Antikrist opustošiti sve stvari na ovom svijetu, vladati će tri godine i šest mjeseci i sjedit će u jeruzalemskom hramu; i tada će Gospodin doći s neba na oblacima… slanje ovog čovjeka i onih koji ga slijede u ognjeno jezero; ali uvođenje vremena kraljevstva za pravednike, to jest ostatka, posvećeni sedmi dan… To će se dogoditi u doba kraljevstva, to jest sedmog dana… istinske subote pravednika… Oni koji su vidjeli Ivana, Gospodinova učenika, [recite nam] da su od njega čuli kako je Gospodin učio i govorio o tim vremenima… “—Sveti Irenej Lionski, crkveni otac (140. –202. g.); Protiv hereza, Irenej lionski, V.33.3.4, Crkveni oci, CIMA Publishing Co.

Pa nastavimo razrađivati „teologiju“ ovog „srednjeg dolaska“…

SREDNJI DOLAZAK
Nekim čitateljima može biti neobično čuti izraz „srednji dolazak“ jer u klasičnom jeziku Kristovo rođenje nazivamo „prvim“ dolaskom, a Njegov povratak na kraju vremena kao „drugi“ dolazak. [2]
Međutim, kao što sam napisao u svom pismu Papi, “Dragi Sveti oče”… On dolazi, “srednji dolazak“ mogao bi se također smatrati kao zora koja sviće, kao svjetlost koja dolazi prije nego što samo Sunce izađe. Oni su dio istog događaja – izlaska Sunca – i iznutra su povezani, ali su različiti događaji. Zbog toga su crkveni oci naučavali da „dan Gospodnji“ nije razdoblje od 24 sata, nego:

“…ovaj naš dan, koji je ograničen izlaskom i zalaskom Sunca, prikaz je tog velikog dana na koji krug od tisuću godina postavlja svoje granice.” —Lactantius, Crkveni oci: Božanske pouke, Knjiga VII,
Poglavlje 14, Katolička enciklopedija; www.newadvent.org

I opet,
“Gle, Dan Gospodnji bit će tisuću godina. — Barnabina poslanica, Crkveni oci, Govore o tom razdoblju, nakon smrti „zvijeri i lažnog proroka“, [3] ali prije konačnog ustanka protiv Crkve preko „Goga i Magoga“ (onih naroda koji zasigurno odbacuju Evanđelje). [4] To je razdoblje koje sveti Ivan simbolično označava kao „tisuću godina“ kada će Sotona biti okovan u ponor.
Podrazumijeva vremensko razdoblje čije trajanje nije ljudima poznato…” — Kardinal Jean Daniélou, Povijest ranokršćanskog nauka, str. 377-378 (citirano u Sjaj stvaranja, str. 198-199, vlč. Joseph Iannuzzi

Crkva će u to vrijeme, pročišćena dijelom progonom „bezakonika“, iskusiti Novu i božansku svetost izlijevom Duha Svetoga. To će dovesti Crkvu do vrhunca njezinog kraljevskog svećeništva, što je vrhunac Dana Gospodnjeg.
…oni će biti svećenici Božji i Kristovi i s njime će kraljevati tisuću godina.(Otk 20, 6)

Crkva, u kojoj su izabrani, prikladno je oblikovano svitanje ili zora… Bit će to potpuno njezin dan kad zasja sjajem unutarnjeg svjetla. — Sv. Grgur Veliki, Papa; Brevijar, Svezak III, str. 308

Sveti Ćiril ocrtava ovaj Kristov „srednji dolazak“ kada će On vladati u Svojim svetima. On ga u linearnom smislu naziva „drugim“ dolaskom;
“Ne propovijedamo samo jedan Kristov dolazak, već i drugi, mnogo slavniji od prvog. Prvi dolazak bio je obilježen strpljenjem; drugi će donijeti krunu božanskog kraljevstva.” —Katehetska uputa sv Ćirila jeruzalemskog, Predavanje 15; usp. Sjaj stvaranja, v.lč Joseph Iannuzzi, str. 59

Sam naš Gospodin, nakon što je govorio o znakovima vremena, govorio je o ovom dolasku „Kraljevstva“:
…Tako i vi kad vidite da se to zbiva, znajte: blizu je kraljevstvo Božje. (Lk 21, 31)
Ova „kruna božanskog kraljevstva“ završetak je djela otkupljenja u Kristovom tijelu – njezin „posljednji stupanj“ posvećenja – kada će Božanska volja zavladati u Crkvi „na zemlji kao što je i na nebu“ – Kraljevstvo Božanske volje:
“Jeste li vidjeli što je život u Mojoj volji?… To je uživati, dok smo na zemlji, u svim Božanskim svojstvima… Svetost je to koja još nije poznata i koju ću obznaniti, a ona će postaviti na svoje mjesto posljednji ukras, najljepši i najsjajniji među svim ostalim svetinjama, a to će biti kruna i ispunjenje svih ostalih svetosti..” — Služavka Božja Luisa Picarretta, Dar življenja u Božanskoj volji, vlč. Joseph Iannuzzi; br. 4.1.2.1.1 A

Bit će to ona vrsta sjedinjenja koje je Adam uživao s Bogom prije pada, a to je znala i Gospa, koju je papa Benedikt XIV nazvao „slikom Crkve koja dolazi.“ [5] Dakle Svetost svetinja postiže se intervencijom ove „Žene zaodjenute u Sunce“ i izljevom Duha Svetoga da bi se zapravo Isus u potpunosti „rodio“ u Crkvi. Zbog toga je naša Gospa poznata i kao „zora“, ona koja je „zaodjenuta Suncem“, najavljujući time dolazak „Sunca“.
Sveti Ćiril nastavlja…
“Postoji rođenje od Boga prije vijekova i rođenje od djevice u punini vremena. Postoji skriveni dolazak , kao rosa na travi i dolazak svima pred oči , još uvijek u budućnosti [kada] će on ponovo doći u slavi da sudi živima i mrtvima. “—Katehetska pouka svetog Ćirila jeruzalemskog, Predavanje 15; prijevod iz Sjaj stvaranja, vlč. Joseph Iannuzzi, str. 59

Taj „skriveni dolazak“ je ono što su rani crkveni oci shvatili kao inauguraciju Kristove vladavine u novom modalitetu. Kao što je Pedesetnica potakla začetak rane Crkve na novu razinu božanskog djelovanja, tako će i ova „nova Pedesetnica“ preobraziti Crkvu.
“Priznajemo da nam se kraljevstvo obećava na zemlji, iako prije neba, samo u drugom obliku postojanja… “—Tertulijan (155. – 240. g.), nicejski crkveni otac; Adversus Marcion, Pisma otaca sve do 325. g, Henrickson Publishers, 1995, Svezak 3, str. 342-343)

To potvrđuju autoritativne izjave poput one teološkog povjerenstva iz 1952. godine koje je izradilo Katekizam Katoličke Crkve. [6]
“Ako prije tog konačnog kraja treba nastupiti, manje ili više produljeno, razdoblje pobjedonosne svetosti, takva posljedica neće donijeti ukazanje Kristove osobe u Veličanstvu, već djelovanje onih moći posvećenja koje su sada na djelu, Duh Sveti i sakramenti Crkve. “.— Učenje Katoličke Crkve: Sažetak katoličke doktrine [London: Burns Oates & Washbourne, 1952] str. 1140

SUBOTNJI POČINAK
Isus je često poučavao da se „približilo kraljevstvo nebesko.“7] Štoviše, naučio nas je moliti: „Dođi kraljevstvo tvoje, budi volja tvoja kako na nebu, tako i na zemlji.“ Tako sveti Bernard jače osvjetljava ovaj skriveni dolazak.
Ako netko slučajno pomisli da je ovo što govorimo o srednjem dolasku puka izmišljotina, poslušajte što kaže sam naš Gospodin: Ako me tko ljubi, čuvat će moju riječ pa će i Otac moj ljubiti njega i k njemu ćemo doći i kod njega se nastaniti. . — Sveti Bernard, Časoslov, Svezak I, str. 169

Dakle „kraljevstvo Božje“ suštinski je povezano s „Božjom voljom“. Kao što papa Benedikt kaže:
…prepoznajemo da je „nebo“ mjesto gdje se vrši Božja volja i da „zemlja“ postaje „nebo“ tj. mjesto prisutnosti mira, dobrote, istine i božanske ljepote, samo ako je na zemlji Božja volja izvršena. —PAPA BENEDIKT XVI, Opća audijencija, 1. Veljače 2012. Vatikan

S jedne strane, možemo promatrati Kristov dolazak kroz 2000-godišnju povijest Crkve, osobito u Njegovim svecima i obnovama koje su donijele određene zapovijedi i dekrete. Međutim srednji dolazak o kojem ovdje govorimo uvod je u „doba Duha“, doba u kojem će Crkva zajedno kao Tijelo živjeti u Božanskoj volji „na zemlji kao i na nebu.“ [8]

Crkva će biti bliže Nebu što god je više moguće, bez blažene vizije.
“To je sjedinjenje iste prirode kao i sjedinjenje neba, osim što u raju veo koji skriva Božanstvo nestaje… “—Isus Conchiti, Ronda Chervin, Hodaj samnom Isuse; citirano u Kruna i dovršenje svih svetosti, Daniel O’Connor, str. 12

Stoga su, u takvom jedinstvu, crkveni oci predvidjeli da će i ovo doba biti „odmor“ kada će Božji narod, radeći šest dana (tj. „šest tisuća godina“) počivati sedmi dan te svojevrsne „subote“ za Crkvu.
Budući da je ovaj [srednji] dolazak između ostala dva, on je poput ceste kojom putujemo od prvog do zadnjeg dolaska. U prvom je Krist bio naše otkupljenje; u posljednjem će se pojaviti kao naš život; u srednjem dolasku, on je naš odmor i utjeha. U svom prvom dolasku naš Gospodin je došao u našem tijelu i u našoj slabosti; u srednjem dolasku on dolazi u duhu i snazi; u konačnom dolasku vidjet će se u slavi i veličanstvu…— Sv. Bernard, Časoslov, Svezak I, str. 169

Bernardova teologija suglasna je s ranim crkvenim ocima koji su predviđali da će ovo ostalo doći nakon smrti „bezakonika“ kojim započinje…
“…doba kraljevstva, odnosno, odmor, sveti sedmi dan… To će se dogoditi u doba kraljevstva, tj. sedmog dana… istinske subote pravednika. ” — Sv. Irenej lionski, crkveni otac ( 140. – 202. g.); Protiv hereza, Irenej lionski, V.33.3.4, Crkveni oci, CIMA Publishing Co.
…kad će Njegov Sin doći i uništiti vrijeme bezakonika i suditi bezbožnicima, promijeniti Sunce i Mjesec i zvijezde – tada će se zaista odmoriti sedmog dana… nakon što dam odmor svemu, učinit ću početak osmog dana, odnosno početak novoga svijeta. — Pismo Barnabi (70. – 79. g. ), napisao apostolski opac u drugom stoljeću

KRALJEVSTVO DOLAZI U MRAKU
Dragi mladi, na vama je da budete stražari jutra koje najavljuje dolazak Sunca koje je Uskrsli Krist! —PAPA IVAN PAVAO II, Poruka svetoga oca mladima svijeta, XVII Svjetski dan mladih, br. 3; (usp. Is 21, 11-12)
Ali ovaj dolazak, kao što su mnogi pape rekli, nije kraj svijeta već ostvarenje planova otkupljenja. [9] Zato, mi ćemo biti…
…stražari koji naviještaju svijetu novu zoru nade, bratstva i mira. — PAPA IVAN PAVAO II, Obraćanje pokretu mladih Guanelli, 20. travanj 2002. , www.vatican.va
Ako je Gospa „zora“ koja najavljuje nadolazeće „sunce pravde“, kada se točno događa ta „nova Pedesetnica“? Odgovor je gotovo jednako težak kao i precizno određivanje kada se točno javlja prva zraka zore. Uostalom, Isus je rekao:
Kraljevstvo Božje ne dolazi primjetljivo. Niti će se moći kazati: „Evo ga ovdje!“ ili: „Eno ga ondje!“ Ta evo – kraljevstvo je Božje među vama!“(Lk 17, 20-21)

Uza sve to, određena odobrena proročanska otkrivenja i samo Sveto pismo spajaju se dajući uvid u to kada se „zemaljsko“ Kraljevstvo otprilike počinje ostvarivati – a to ukazuje na ovo treće tisućljeće.
“Crkva tisućljeća mora imati povišenu svijest da je Kraljevstvo Božje u svojoj početnoj fazi.” — PAPA IVAN PAVAO II, L’Osservatore Romano, englesko izdanje, 25.travnja, 1988.

U Otkrivenju 12 čitamo o sukobu Žene i zmaja. Ona rađa „sina“ – tj. rađa Kristov srednji dolazak.
“Ova Žena predstavlja Mariju, Majku Otkupitelja, ali istovremeno predstavlja cijelu Crkvu, Božji narod svih vremena, Crkvu koja u svako doba, u velikoj boli, ponovno rađa Krista.” —Castel Gondolfo, Italija, 23. kolovoza 2006.; Zenit

Detaljno sam pisao o ovoj bitci između Žene i zmaja tijekom protekla četiri stoljeća u mojoj knjizi “Konačno sučeljavanje” , ali i na drugim mjestima ovdje. Međutim, zmaj, koji pokušava proždrijeti dijete, ne uspijeva.
I ona porodi sina, muškića, koji će vladati svim narodima palicom gvozdenom. I dijete njeno bi uzeto k Bogu i prijestolju njegovu. (Otk 12, 5)
Iako se ovo odnosi na Kristovo uzašašće, ono se odnosi i na duhovno uznesenje Crkve. Kao što je poučavao sveti Pavao, Otac nas je „uskrisio sa sobom i posjeo s njim na nebesima u Kristu Isusu.“ [10]

“Jer Isusova otajstva još nisu u potpunosti usavršena i ispunjena. Ona su doista cjelovita u Isusovoj osobi, ali ne i u nama koji smo njegovi članovi, niti u Crkvi koja je njegovo mistično tijelo. — Sveti Ivan Eudes, rasprava „O Isusovom kraljevstvu“, Brevijar, Svezak IV, str. 559

“Kao što se Isus potpuno podložio da bi živio samo u Očevoj volji, tako se i Crkva mora podložiti kako bi, poput svog Učitelja, i ona živjela samo u Božanskoj volji:
Jer siđoh s neba ne da vršim svoju volju, nego volju onoga koji me posla. (Iv 6,38)
“Sve što je Krist živio, on nam omogućuje da mi to živimo u njemu i da on to živi u nama.”— Katekizam katoličke Crkve, br. 521

Nakon što je sažeo obračun Žene i zmaja, sveti Ivan ulazi u detalje. Svjedoči kako su sveti Mihael i anđeli izveli odlučnu bitku protiv Sotone, izbacivši ga s „neba“ na „zemlju“. I ovdje, u kontekstu, sveti Ivan ne govori o iskonskoj bitci kad je Lucifer izbačen s Neba na početku vremena.

Umjesto toga, sveti Pavao uči da „naša borba nije s tijelom i krvlju, već s poglavarstvima, s moćima, sa svjetskim vladarima ove sadašnje tame, sa zlim duhovima na nebesima.“ [11] Stoga, Sotona gubi određeno područje moći „na nebesima“ ili „zraku“. Nije li to ono što papa Leon XIII moli već više od jednog stoljeća u molitvi sv. Anđelu Mihaelu?
“…ti, Kneže nebeske vojske, snagom Božjom gurni u pakao sotonu i sve zle duhove koji tumaraju svijetom tražeći propast duša.” — sastavio PAPA LEON XIII nakon što je tijekom mise slušao razgovor, u kojem Sotona pita Boga za dopuštenje da testira zemlju jedno stoljeće.

Ali evo što želim istaknuti u kontekstu ovoga. Kada se dogodi ovaj Egzorcizam zmaja, iznenada sveti Ivan začuje snažan glas na nebu:
Sada nasta spasenje i snaga i kraljevstvo Boga našega i vlast Pomazanika njegova! Jer zbačen je tužitelj braće naše koji ih je dan i noć optuživao pred Bogom našim. Ali oni ga pobijediše krvlju Jaganjčevom i riječju svojega svjedočanstva: nisu ljubili života svoga – sve do smrti. Zato veselite se, nebesa i svi nebesnici! A jao vama, zemljo i more, her Đavao siđe k vama, gnjevan veoma, znajući da ima malo vremena! (Otk 12, 10 – 12)

Samo Nebo izjavljuje da ovaj egzorcizam uvodi novo doba: „Sada nasta spasenje i moć i kraljevstvo Božje…“ Pa ipak, čitamo kako vrag ima „kratko vrijeme.“ Doista, Sotona uzima bilo koju moć koja mu je preostala i koncentrira je u „zvijer“ u „konačnom obračunu“ protiv Crkve (vidi Otk 13), ali to nije važno: Bog je spasio ostatak ljudi u kojima je došlo Kraljevstvo.
Vjerujem da je ovo o čemu je Gospa govorila kad se referira na nadolazeći „blagoslov“, „Plamen Ljubavi“, „Prosvjetljenje“, itd. [12] To je inicijacija milosti koja će dovesti Crkvu u konačni obračun sa Sotonom. Dakle bez obzira na to žive li sveci ili umiru za vrijeme progona zvijeri, oni će vladati s Kristom.

“I vidjeh prijestolja – onima što sjedoše na njih dano je suditi – i duše pogubljenih zbog svjedočanstva Isusova i zbog Riječi Božje i sve koji se ne poklonište Zvijeri ni kipu njezinu te ne primiše žiga na čela svoja ni na ruke. Oni oživješe i zakraljevaše s Kristom tisuću godina.”(Otk 20, 4)

Kraljevstvo dolazi, dakle, tijekom tame zmajeve obmane. Zato vjerujem da ovaj Egzorcizam zmaja također može biti isti događaj kao i lomljenje „šestog pečata“ [13] ili takozvano „upozorenje“ ili „prosvjetljenje savjesti“, kako ga je blažena Anna Maria Taigi (1769-1837) nazvala (vidi Veliko oslobođenje).

Naznačila je da će ovo prosvjetljenje savjesti dovesti do spašavanja mnogih duša jer će se mnogi pokajati kao posljedica ovog „upozorenja“… ovog čuda „samoprosvjetljenja“. — fr. Joseph Iannuzzi u Antikrist i posljednja vremena, str. 36
Ako je Isus „svjetlo svijeta“, čini se da je svjetlost prosvjetljenja ona milost koja se događa sada kad „dolazi spasenje i sila i kraljevstvo Boga našega…“

Pa i u odobrenim porukama Elizabeth Kindelman, Gospa kaže:
T”o će biti Veliko čudo koje će Sotonu zaslijepiti svjetlošću… Bujica poplave blagoslova koja će uskomeštati svijet mora započeti malim brojem najskromnijih duša.” — Naša Gospa Elizabethi, www.theflameoflove.org

A u vrlo zanimljivom intervjuu o poznatim ukazanjima u Međugorju, [14] koja su dobila određena odobrenja Ruinijeve komisije, američki odvjetnik Jan Connell upitao je navodnu vidjelicu Mirjanu o „stoljeću kušnje“ koje je nadahnulo papu Lava XIII da napiše molitvu svetom Mihaelu Arkanđelu.

J: Što se tiče ovog stoljeća, je li istina da je Blažena Majka vama ispričala razgovor između Boga i đavla?U njemu… Bog je dopustio đavlu jedno stoljeće u kojem može provoditi proširenu moć, a đavao je odabrao upravo ova vremena.
Vidjelica je odgovorila: „Da.“, navodeći kao dokaz velike podjele koje danas vidimo posebno u obiteljima.
Connell pita:
J: Hoće li ispunjenje međugorskih tajni slomiti moć Sotone?
M: Da.
J: Kako?
M: To je dio tajni.
J: Možete li nam išta reći [u vezi s tajnama]?
M: Bit će događaja na zemlji kao upozorenja svijetu prije nego što se čovječanstvu da vidljivi znak —str. 23, 21; Kraljica svemira (Paraclete Press, 2005, Izmijenjeno izdanje)

PRIPREMA ZA PEDESETNICU
Braćo i sestre, ono što sve ovo znači je jasan i snažan poziv Tijelu Kristovom da se pripremi, ne toliko za Antikrista, već za Kristov dolazak – dolazak Njegova Kraljevstva.
+ + + + + + + + + + +
Izvor (na engleski) i reference i poveznice iz teksta možete pogledati na: https://www.markmallett.com/blog/the-middle-coming/

Prijevod: Tea Sisko
Uredio: Petar Salečić, izdavačka kuća Kyrios


Podijelite ovo s prijateljima!