.

Rastite u milosti i spoznanju Gospodina našega i Spasitelja Isusa Krista! Njemu slava i sada i do u dan vječnosti! Amen! (2. Petrova 3,18)

Podijelite ovo s prijateljima!

 

Ova devetnica može se moliti devet uzastopnih dana, počevši od 13. listopada ili bilo kojega drugog dana u godini. Moli se s namjerom izražavanja pobožnosti sv. Ivanu Pavlu II, za određenu milost od Gospodina po njegovu zagovoru ili kako bismo zahvalili za već primljene milosti.

Jedini traženi uvjet kako bi ova devetnica bila “važeća” jest da se moli bez prestanka devet uzastopnih dana. (Ako se jedan dan preskoči, potrebno ju je započeti iznova; ne zbog toga što je riječ o magijskoj formuli, nego kako bismo se vježbali u postojanosti i vjernosti u molitvi.)

MALI SAVJET
Kako uči sveta majka Crkva, duhovni život i vježbe pobožnosti usko su povezani sa sakramentalnim životom te su to učinkovitije i plodonosnije što više odgovaraju milosti Gospodnjoj. Stoga je za vrijeme devetnice poželjno primiti sakrament pomirenja i pokore (ispovjediti se) kako bi se od Boga zadobilo oproštenje vlastitih grijeha: poželjno je i svakodnevno sudjelovanje u svetoj misi (ako je moguće) i primanje svete pričesti, izvora i vrhunca svega kršćanskog života.

Devetnica sv. Ivanu Pavlu II doista je vrlo učinkovita ako se čvrsto vjeruje. Moli se kako bismo nadišli trenutke trpljenja, bolesti, tjeskobe, moralne propasti, obiteljskih nesreća; kako bismo bili prosvijetljeni u najtežim odlukama koje treba donijeti; kako bismo bilo ozdravljeni, utješeni te kako bismo mogli zatražiti pomoć u velikim i malim poteškoćama svakoga dana; ali također se moliti kako bismo zahvalili za neizmjerne milosti koje neprestano primamo od Gospodina.

Advertisements

 

Devetnica sv. Papi Ivanu Pavlu II.

 
1. Dan – Ljubav
Bože, bogat milosrđem, koji si pozvao svetog Ivana Pavla II, papu, voditi cijelu tvoju Crkvu, udijeli nam, osnaženi njegovim naukom, s povjerenjem otvoriti naša srca spasonosnoj milosti Krista, jedinom otkupitelju čovjeka. Koji s tobom živi i kraljuje, u jedinstvu Duha Svetoga, po sve vijeke vjekova. Amen

S povjerenjem tražimo da kruna koju je stekao neumorni svjedok i apostol svoje milosti, sveti Ivan Pavao II, posluži i nama, da možemo uživati njegov zagovor u nebu, i molimo da nas usliši …
Po Kristu Gospodinu našem. Amen.
Oče naš, Zdravo Marijo, Slava Ocu, – Litanije

2. Dan – Istina
Majko… u ovom važnom trenutku s posebnom pažnjom slušamo tvoje riječi: “Učinite sve što vam moj Sin kaže.” Želimo odgovoriti na tvoje riječi svim srcem. Želimo činiti što nam tvoj Sin kaže, jer On ima riječi života vječnoga. Želimo nositi i živjeti sve što dolazi od Njega, sve što je u Radosnoj vijesti, kao što su i naši praoci kroz stoljeća. Njihova vjernost Kristu i Njegovoj Crkvi i njihov herojski prinos Apostolskoj stolici na neki je način označila sve nas neizbrisivom oznakom koju svi nosimo. Njihova vjernost, kroz stoljeća, rodila je kršćanskim heroizmom i čestitom tradicijom življenja prema Božjim zakonima, posebno u skladu s najsvetijom zapovjedi Evanđelja – zapovijedi ljubavi.  Primili smo veličanstveno nasljeđe iz njihovih ruku na početku novog doba, treće tisućljeće od rođenja Božjeg sina, naša alma mater i mi nosimo ovo nasljeđe u budućnost s istom vjernošću kojom su naši praoci svjedočili…
Pouzdajemo se i vjerujemo da naš sveti papa Ivan Pavao II kojega uzimamo kao zaštitnika nove evangelizacije, da po njegovom zagovoru isprosi, i udjeli milost koju iskrena srca molimo …
Po Kristu Gospodinu našem. Amen .
Oče naš, Zdravo Marijo, Slava Ocu, – Litanije


3. Dan – Čovjek
Kriste Spasitelju, stavi u srce krštenih želju da se predaju s Tobom i posvete spasenju svoje braće!
Ti koji si uistinu prisutan u Blagoslovljenom Sakramentu, rasprostri Svoje blagoslove obilno po Svojim ljudima. Amen
Iskreno molimo da sveti Ivan Pavao II, neumorni branitelj ljudskog dostojanstva, kao i dobri pastir, tražeći izgubljene duše, bude posrednik u nebu. Po njegovu zagovoru da nam podari ovo sto molimo
Po Kristu Gospodinu našem. Amen ..
Oče naš, Zdravo Marijo, Slava Ocu, – Litanije


4. Dan – Obitelj
Bože, Ti si Stvoritelj. Ti si dobar i Tvoja milost nema granica. Tebi uzdižu zahvalu sva stvorenja. Bože, ti si nam dao zakon nutrine po kojem moramo živjeti. Činiti tvoju volju je naš zadatak. Slijediti Tvoje puteve je put za upoznati mir u srcu.
Tebi iskazujemo poštovanje. Vodi nas na svim putevima kojima prolazimo na Zemlji. Oslobodi nas svog zla koje skreće naše srce od tvoje volje. Ne dozvoli nam da odlutamo od Tebe.
O Bože, sucu čovječanstva, pomozi nam da budemo dio Tvojih odabranih u zadnjim danima. Bože, autoru mira i pravde, daruj nam istinsku radost, autentičnu ljubav i održivu solidarnost među ljudima. Daruj nam Svoje trajne darove.
Neka Bog milosti, ljubavi i mira blagoslovi svakog od vas i sve članove vaše obitelji!
Amen!
Molimo ponizno da sveti papa Ivan Pavao II, neumorni branitelj prava obitelji, zadobije slavnu kruna u nebu. Da po njegovu zagovoru možemo biti ojačani milošću … Po Kristu Gospodinu našem. Amen.
Oče naš, Zdravo Marijo, Slava Ocu, – Litanije


5. Dan Mladi 

Milosna Ljubavi, mi molimo Tebi, ne izostaj!
Milosna ljubavi, budi neumorna!
Budi uvijek veća od svakog zla u čovjeku i u svijetu. Budi veća od zla koje se uvećalo u našem stoljeću i u našoj generaciji! Budi snažnija sa snagom razapetog Krista! “Blagoslovljeno Njegovo Kraljevstvo koje dolazi.”Amen
Molimo Te , za naše mlade, koji imaju poteskoće, koji su zarobiti slijepim željama i varljivoj ljubavi. Neka sveti Ivan Pavao II, koji je tražio mlade i uzajamno ih volio, bude zaštitnik, zagovornik da im izmoli ovu milost. … Po Kristu Gospodinu našem. Amen.
Oče naš, Zdravo Marijo, Slava Ocu, – Litanije


6. Dan – Grijeh
Bolesni, stari, hedikepirani i umirući, naučite nas da je slabost stvaralački dio ljudskog življenja i da se trpljenje može prihvatiti bez gubitka digniteta. Bez prisutnosti ovih ljudi u tvojoj sredini došli bismo u napast da gledamo na zdravlje, snagu i moć kao jedine vrijednosti u životu.
No, mudrost Kristova i njegova moć vidljivi su u slabosti onih koji dijele Njegovu patnju, trpljenje. Učinimo i zadržimo bolesne i hendikepirane fokusom našeg življenja. Prepoznajmo ih sa zahvalnošću.
Mislimo da im pomažemo, dajemo, no na kraju uviđamo da su nas upravo oni obogatili.
Neka Bog blagoslovi i pomogne onima koji trpe i neka Isus Krist, Spasitelj svijeta i izlječitelj bolesnih upali Svoje svjetlo da zasvijetli kroz ljudsku slabost kao zvijezda vodilja nama i cijelom čovječanstvu. Amen.
U ime te ljubavi, koja je u stanju preuzeti patnju, kao i griješnika da bez ikakve krivnje, i predrasuda bude na korist i pomoć nama, a sveti Ivan Pavao II, koji je tijekom služenja Božjem narodu, bude proslavljen u našim molitvama.
Molimo po njegovom zagovoru posebnu milost …Po Kristu Gospodinu našem. Amen.
Oče naš, Zdravo Marijo, Slava Ocu, – Litanije


7. Dan Milosrđe
Gospode, od Tebe svaka obitelj na nebu i na zemlji dobila je ime. Oče, ti si ljubav i život. Po Tvome sinu Isusu Kristu, rođenom od žene, začetom po Duhu Svetom, izvoru božanske dobrote, daruj da svaka obitelj na zemlji ima generacije koje predstavljaju istinsko svetište života i ljubavi.
Daruj slavu koja će predvoditi misli i djela muževa i žena za dobro njihovih obitelji i svih obitelji svijeta. Daruj mladima da u obiteljima pronađu podršku njihovom ljudskom dostojanstvu i njihovu rastu u istini i ljubavi.
Daruj ljubav osnaženu slavom sakramenta braka, neka se potvrdi jačom od svih slabosti i iskušenja kroz koje obitelji ponekad prolaze.
Zagovorom svete nazaretske obitelji daruj Crkvi da plodonosno nosi svijetom poslanje u obitelji i kroz obitelji. Mi tražimo od Tebe, koji si život, istina i ljubav sa Sinom i Duhom svetim. Amen.
“Isuse, uzdamo se u tebe”. Ova molitva, cijenjena od strane mnogih poklonika Božjem milosrđu, prigodno izražavamo da također želimo povjeriti, da nas uzme u svoj zagrljaj, Gospodine, naš jedini Spasitelju.
Želimo biti voljeni, u osjećajima svog srca, molimo, učimo da budemo graditelji nove kulture ljubavi. Rasprši Zrake svoje božanske milosti i vrati na poseban način nade, sve one koji se osjećaju potlačeni od strane težinom grijeha. (…)
Marijo, Majko milosrđa, daj da naša nada nikada ne prestane. Vjerujemo da ćemo svoju nadu staviti u Tvoga Sina, našega Otkupitelja, koji uvijek živi ostaje s nama.
Tebe, Sveta Faustyna, također molimo, da nam budeš na pomoći. I mi želimo pogledati hrabro u lice božanskog Otkupitelja s riječi: “Isuse, uzdam se u Tebe danas i zauvijek. Amen.
Milosrđe Božje, proslavi se.. Po Kristu Gospodinu našem. Amen.
Oče naš, Zdravo Marijo, Slava Ocu, – Litanije

 


8. Dan Marija
O Marijo..Neka naše uši neprestalno slušaju kristalno jasno tvoj majčinski glas: “Učinite sve što vam moj Sin kaže.” Daj nam snage da ustrajemo uz Krista.
Omogući nas, Majko Crkve, da izgrađujemo Njegovo Mistično Tijelo živeći životom koji nam je on sam dao iz svoje punine, koji je božanski i ljudski.
Iskrenog srca zahvaljujemo za svetog papu Ivana Pavla II, koji je potpuno bio posvećen Mariji, vjerno služio i do kraja ispunjavao svoju apostolsku misiju ..
Blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen Plod utrobe Tvoje, Isus. Molimo za milost ..
Po Kristu Gospodinu našem. Amen.
Oče naš, Zdravo Marijo, Slava Ocu, – Litanije


9. Dan Euharistija
O Kriste Spasitelju, zahvaljujemo Ti za tvoju iskupljujuću žrtvu, jedinu ljudsku nadu! O Kriste Spasitelju, zahvaljujemo Ti za euharistiju lomljenja kruha, koju si ustanovio kako bi mi doista susreli Tvoju braću, kroz stoljeća!
Kriste Spasitelju, stavi u srce krštenih želju da se predaju s Tobom i posvete spasenju svoje braće!
Ti koji si uistinu prisutan u Blagoslovljenom Sakramentu, rasprostri Svoje blagoslove obilno po Svojim ljudima. Amen
«Crkva živi od Euharistije»Bog, Otac naš, koji nas je ljubio do kraja i ostao s nama u Euharistiji u prisutnosti Tijela i Krvi..Molimo da u zajednici primimo dar tijela i krvi
Kristove koja produbljuje zajedništvo s Kristom.
Molimo Gospodina našega da na naše skromno služenje braći i sestrama glada sa ljubavlju. kao što je pokazivao i sveti papa Ivan Pavao II.
Da se udostojiti mu pokazati mjesto svetaca, a kroz njegov zagovor neka nam podari uslišanje naših molitvi … Po Kristu Gospodinu našem. Amen.
Oče naš, Zdravo Marijo, Slava Ocu, – Litanije

 

LITANIJE PO ZAGOVORU SVETOG IVANA PAVLA II.

Gospodine, smiluj se!
Kriste, smiluj se!
Gospodine, smiluj se!
Kriste, čuj nas!
Kriste, usliši nas!
Oče nebeski Bože, smiluj nam se!
Sine, Otkupitelju svijeta Bože, smiluj nam se!
Duše sveti Bože, smiluj nam se!
Sveto Trojstvo jedan Bože, smiluj nam se!
Sveta Marijo, moli za nas!
Sveti Ivane Pavle II., MOLI ZA NAS!
Ivane Pavle II., Veliki Papa …moli za nas!
Ivane Pavle II., namjesniče Kristov ne zemlji …moli za nas!
Ivane Pavle II., nasljedniče svetoga Petra …moli za nas!
Ivane Pavle II., poglavaru Crkve dvadesetog stoljeća…moli za nas!
Ivane Pavle II., koji si uveo kršćanstvo u treće tisućljeće …moli za nas!
Ivane Pavle II., koji si bio potpuno predan Gospi u znaku «Totus Tuus» …moli za nas!
Ivana Pavle II., ljubitelju svete krunice …moli za nas!
Ivane Pavle II., zagovorniče ekumenizma …moli za nas!
Ivane Pavle II., hodočasniče u Marijanska svetišta…moli za nas!
Ivane Pavle II., marljivi apostole…moli za nas!
Ivane Pavle II., navjestitelju Evanđelja…moli za nas!
Ivane Pavle II., poslušan poticajima Duha Svetoga…moli za nas!
Ivane Pavle II., navjestitelju Božjega milosrđa…moli za nas!
Ivane Pavle II., čuvaru crkvenog nauka…moli za nas!
Ivane Pavle II., apostole Drugog vatikanskog koncila…moli za nas!
Ivane Pavle II., apostole Euharistije….moli za nas!
Ivane Pavle II., apostole bolesnika…moli za nas!
Ivane Pavle II., apostole suvremenih medija …moli za nas!
Ivane Pavle II., učitelju istine…moli za nas!
Ivane Pavle II., prijatelju malenih…moli za nas!
Ivane Pavle II., prijatelju mladih…moli za nas!
Ivane Pavle II., osnivaču Dana mladih…moli za nas!
Ivane Pavle II., hrabri propovjedniče…moli za nas!
Ivane Pavle II., neustrašivi proroče…moli za nas!
Ivane Pavle II., neumorni putniče…moli za nas!
Ivane Pavle II., koji si praštao neprijateljima…moli za nas!
Ivane Pavle II., uzore kršćanima…moli za nas!
Ivane Pavle II., zagovorniče sretne smrti…moli za nas!
Ivane Pavle II., uzore umiranja…moli za nas!
Ivane Pavle II., primjeru svetosti…moli za nas!
Ivane Pavle II., ljubitelju siromaštva…moli za nas!
Ivane Pavle II., proglasitelju svetaca i blaženika …moli za nas!
Ivane Pavle II., glasniče ugnjetenih…moli za nas!
Ivane Pavle II., zagovorniče svih naroda kod Boga…moli za nas!
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, oprosti nam Gospodine!
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, usliši nas Gospodine!
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj nam se!
Moli za nas sveti Ivane Pavle II. Da dostojni postanemo obećanja Kristovih.
Pomolimo se! Bože, koji si Svetog Papu Ivana Pavla Drugog postavio za Pastira svoje Crkve, daruj nam da po Njegovom zagovoru hrabro ispovijedamo svoju vjeru, ljubimo Crkvu Katoličku, njegujemo posebnu pobožnost prema Majci Crkve te da jednom dospijemo u Kraljevstvo nebesko. Koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova. Amen

O Presveto Trojstvo, zahvaljujemo ti što si Crkvi podario papu Ivana Pavla II. i što dopuštaš da nježnost tvoje očinske brige, slava Kristovog Križa i svjetlo Duha ljubavi sija kroz njega. Potpuno se pouzdavajući u tvoju beskrajnu milost i u Marijin majčinski zagovor, on nam daje živu sliku Isusa Dobroga Pastira i pokazuje nam da je svetost neophodna mjera svakodnevnog kršćanskog života i put kojim se postiže vječno zajedništvo s Tobom. Podari nam, njegovim zagovorom i po Tvojoj volji, milosti za koje te molimo, nadajući se da će on uskoro biti uvršten među tvoje svece. Amen †

Molitva Svetom Ivanu Pavlu II
Sveti Ivane Pavle, s prozora tvog nebeskog doma udijeli nam blagoslov ! Blagoslovi Crkvu, koju si volio, kojoj si služio i koju si vodio, hrabreći je na putovima ovoga svijeta, donoseći Isusa svima i sve k Isusu. Blagoslovi mladež, koju si toliko volio. Pomozi im sanjati, pogled im upravi gore, prema svjetlu, koja će rasvijetliti staze njihovih života ovdje na zemlji. Blagoslovi obitelj, sve obitelji blagoslovi ! Ti si uočio sotonski napad na ovu nebesku iskru, koju je Bog upalio na zemlji. Ivane Pavle svojom molitvom štiti naše obitelji i svaki začeti život u njima. Moli za cijeli svijet, koji se nalazi u teškoćama, kojega pritišću ratovi i nepravde. Ti si se borio protiv rata pozivajući na dijalog i širio si ljubav: moli za nas, da i mi postanemo neumorni donositelji mira. Sveti Ivane Pavle s prozora tvoga nebeskog doma, gdje te gledamo s Blaženom Djevicom Marijom Bogorodicom, pošalji nam Božji blagoslov. Amen. †

 

 

 


Podijelite ovo s prijateljima!