Božansko Milosrđe

Krunica SRCU ISUSOVU

Rastimo u Gospodinu

Međugorske poruke

Gospine poruke

MOLITVE

Baner Molitve

 poboznosti banerdevetnice BANER

LITANIJE BANER

Duhu Svetom - BANER

 zastitna molitva

 baner za oslobodjenje 3

 

Intervju s bikupom Franjom Komaricom

Put Križa08. prosinca kardinal Vinko Puljić otvara godinu posvećenu laicima Vrhbosanske nadbiskupije

 

Okružno pismo kardinala Puljića prigodom početka pastoralno-liturgijske godine posvećene laicima

 
Na svetkovinu Bezgrješnog začeća Blažene Djevice Marije, suzaštitnica Vrhbosanske nadbiskupije, 8. prosinca 2017. započet će pastoralno-liturgijska godina pod nazivom: „Put vrhbosanske Crkve s laicima“. Ova godina posvećena laicima u Vrhbosanskoj nadbiskupiji završit će na spomenutu svetkovinu 2017. godine.

Nadbiskup metropolit vrhbosanski kardinal Vinko Puljić uputio je, 24. studenog 2016. župama i institucijama Vrhbosanske nadbiskupije Okružno pismo prigodom početka pastoralno-liturgijske godine Put vrhbosanske Crkve s laicima pod naslovom: „Idite i vi u moj vinograd“ (Mt 20, 3-4) koje prenosimo u cijelosti: Okružno pismo prigodom početka pastoralno-liturgijske godine Put vrhbosanske Crkve s laicima „Idite i vi u moj vinograd“ (Mt 20, 3-4).

Nakon Sinode biskupa 1987. god., sada sveti papa Ivana Pavao II., ovako je započeo svoju postsinodalnu pobudnicu: „Idite i vi u moj vinograd“(Mt 20, 3-4). Ovaj Gospodinov nije samo povijesni, nego i sadašnji i budući i tiče se cijele Crkve kao zajednice naroda Božjega, ali i svakoga kršćanina kao njezina punopravnoga člana.

Započinjući pripravu za našu nadbiskupijsku sinodu pod geslom „Sve obnoviti u Kristu“, poput evanđeoskog Vinogradara, pozivam sve radnike u vrhbosanskome Vinogradu Gospodnjem da se što svojskije odazovu i ovome pozivu: „Idite i vi u moj vinograd“, koji će poslužiti kao dodatni poticaj motu liturgijske godine 2017.: „Put Vrhbosanske Crkve s laicima“.

Služeći se ovim Kristovim pozivom, saborski oci pozivaju sve vjernike laike da se velikodušno uključe u poslanje i aktivnosti koje Crkva stavlja pred njih, ali i izazove koje moderni svijet sa sobom donosi. Zato i mi u Vrhbosanskoj Crkvi želimo probuditi svijest, odgovornost i zauzetost svih hrabrih i vjernih laika da se svesrdno uključe u „vinograd Gospodnji“ kako bi obnova u Kristu bila potpuna.

 

Kraljevsko svećeništvo

Prva Petrova ovako karakterizira vjernike: „Dok pristupate k njemu, kao Kamenu živomu, kojega su doduše ljudi odbacili, ali je zato od Boga izabran, dragocjen, ugrađujete se kao živo kamenje u duhovni Dom za sveto svećenstvo da prinosite žrtve duhovne, ugodne Bogu po Isusu Kristu” (1 Pt 2,4-5). Čovjek, dok se god ne primakne Bogu, ne može postati prikladan, isklesani, odgovarajući kamen koji od propadljive materije postane životni i trajni ugraditelj duhovnoga čovječanstvo. Kako bi dodatno potaknuo kršćansku dušu Petar nastavlja: „Vi ste rod izabrani, kraljevsko svećenstvo, sveti puk, narod stečeni da naviještate silna djela Onoga koji vas iz tame pozva u divno svjetlo svoje” (1 Pt 2,9). Na temelju ovih apostolovih riječi, i Koncil (usp. LG 2,9) i Sinoda (usp. Christifideles Laici, 14) vide utemeljenje kraljevskog svećenstva koji, iz krsne milosti i dostojanstva, kraljevski upravlja i svećenički opslužuje duhovni Dom, tj. Crkvu koja je navjestiteljica i ponazočiteljica Kraljevstva Božjega. Po tome vjernici laici sudjeluju u trostrukoj službi Isusa Krista: svećeničkoj, proročkoj i kraljevskoj (usp KKC 897). Zato krivo čine oni predsjedatelji euharistijskoga slavlja kada u Drugoj euharistijskoj molitvi dodaju nakani „sveukupnim svećenstvom“ vjernike laike, redovnike i redovnice..., kao da oni nisu uključeni u sveukupno svećenstvo.

 

Misterij Crkve kao zajednice vjernika

U Isusovu navještaju: „Ja sam pravi trs, a moj je Otac vinogradar” (Iv 15,1) rasvjetljuje se tajanstveno zajedništvo Oca i Sina, a u pobudnici: „Ostanite u meni i ja ću ostati u vama!” (Iv 15 1-4) odrazuje se mistično jedinstvo Gospodina i učenikâ, tj. Krista i krštenikâ, koji su poput mladice urasli u trs – Krista. Mladice bez trsa ne žive i odvojene od Izvora Života nužno odumiru. Zato Isus oporučno, na posljednjoj večeri, moli Oca: „Daj da budu jedno kao što smo mi jedno!“ (Iv 17,22b). U izgradnji zajedništva Crkve važno je da svatko u okviru svoga poslanja bude zauzet u radu za jedno i jedincatost u „Vinogradu Gospodnjem“. Euharistija izgrađuje unutarnje zajedništvo i jedinstvo Crkve. Na euharistiji svi članovi su okupljeni oko jednoga i usmjereni na jedan stol koji ponazočuje i posadašnjuje Riječ i Jaganjca.

 

Zajedništvo Crkve na razini župske zajednice

U Jubilarnoj godini 2000. odobren je obnovljeni Statut Župskog pastoralnog vijeća (ŽPV) koji je službeno i objavljen u Vrhbosni (3/2000, str. 267-270). Uvidom u život župa Nadbiskupije, primjećujem da u određenim župama vijećnici nisu upoznati sa Statutom, a pogotovo s organizacijom pastoralnoga života u župi i mogućnostima koje ona strukturalno nudi. Potrebno je izgraditi povjerenje u suradnji između župnika i vijećnika, kao i vijećnika i župljana. U Biltenu Sinode br. 5 izneseni su pojedini programi kako bi vijećnici, kao članovi laikata, mogli doprinijeti svojoj župnoj zajednici: Obogatiti liturgijski program u župi; proširiti karitativnu djelatnost; produbiti katehetsku djelatnost; zauzetije brinuti oko katoličkoga tiska; razrađivati pastoral hodočašća; organizirati obiteljski pastoral, pastoral mladih, pastoral samaca, pastoral bolesnika, itd. Svojim nesebičnim zauzimanjem oko župe, vijećnici su prvi suradnici mjesnoga župnika, a njihov župnik je pastir koji predvodi i izgrađuje zajedništvo cijele župe ostvarujući tako Isusov poziv: Idite i vi u moj vinograd.

Kako smo svi usredotočeni na našu nadbiskupijsku Sinodu, važno je zajednički razmatrati teme oko njene pripreme i pri tom dati vlastiti doprinos u izgradnji zajedništva cijele mjesne Crkve. Na taj način izgrađujemo kršćansko javno mnijenje koje polazi iz baze života vjernika. Kada zajednicu zahvati istinska želja „Sve obnoviti u Kristu“, tada se ostvaruje program Sinode.

 

Udruživanja laika

Udruživanja vjernika laika iz duhovnih i apostolskih razloga ima razna ishodišta pa prema tome odgovara različitim potrebama vremena (usp. CF 29). U sekulariziranim sredinama, različiti oblici udruživanja mogu biti od velike pomoći za kršćanski životni identitet i pojedinca i zajednice. Laičkim udruženjima jača se aktivnost Crkve, koja je svojim pozivom okarakterizirana kao semper reformanda, tj. neprestano aktivna u potrazi i iznalaženju novih načina istog evanđeoskog navjestiteljskog sadržaja. Udruživanje treba voditi jačem apostolatu i izgradnji kulture koja se ostvaruje iz vjere. Ta udruživanja uvijek trebaju biti uvezana i duhovno praćena od svojih pastira. Pojedinac se u Crkvi i vjerskome životu osjeća sigurnije i jače ako je uključen u apostolat zajednice kroz udruživanja. Sukladno ovome ishodištu, blaženi Ivan Merz u mnogome je radio oko formacije laika kao aktivnih djelatnika Crkve i pravih svjedoka vjere. Zato i ovu godinu katoličkih laika stavljamo pod zaštitu svetog laika bl. Ivana Merza čijih 120 godina rođenja slavimo 16. prosinca 2016.

 

Laici u društveno-javnom djelovanju

Laici vjernici dužni su, po svome identitetu i poslanju, iz uvjerenja utjecati na izgradnju općeg dobra u društvu. Katoličkom laikatu svojstvena je društvena djelatnost, koja ima djelovati na temelju evanđeoskih i crkvenih načela. Njihova društveno-politička djelatnost je put svjedočenja, a na intenzivniji put je onaj mira i pravde. Stoga, svoja vjernička načela valja ugraditi u javne nastupe. Ne smije se dopustiti da se odlučuje o nama bez nas. Zato trebamo jedni druge hrabriti kako bismo svoja uvjerenja otvoreno svjedočili i zastupali, a da pritom ne vrijeđamo druge i drugačije, nego kroz rad i zalaganje da ostvarujemo svoja prava i slobode.

Put Vrhbosanske Crkve s laicima neka stoga bude životni poticaj svim vjernicima laicima da neumorno budno i oprezno čuvaju svijest crkvenosti. Neka se, zajedno sa svojim pastirima, umom i srcem još dublje ukorijene u misterij Crkve kao živoga Kristova organizma, kako bi svagdanjim životom opravdali članstvo Kristovoj Crkvi i kako bi bili dionici njegovoga otajstva zajedništva i njegove apostolske misionarske snage.

Pastirski pozivam na suradnju sve laike, na svim razinama ljudskoga djelokruga. Neka svatko poštuje svoju odgovornost, ugrađujući se u zajedništvo ove mjesne Crkve.

Ovu godinu Put Vrhbosanske Crkve s laicima započinjemo svetkovinom Bezgrješnog Začeća BDM koja je i suzaštitnica naše Nadbiskupije. Posvećena godina trajat će do 8. prosinca sjedeće 2017. godine. Ovaj laički put u suradnji i zajedništvu s klerom i redovništvom stavljam pod okrilje i zagovor Marije, presvete Otkupiteljeve Majke i Majke Crkve.

Sve vas svesrdno pozdravljam zazivajući obilje Božjeg blagoslova!

 

Vinko kardinal Puljić
nadbiskup metropolit vrhbosanski

 

 

Molitva blagoslova

Propovjedi, Kateheze,...

papa Frano.PNG

Dr. sc. fra Ivo Pavić

Baner fra Ivo Pavić

fra Petar Ljubičić

fra petar

don Damir Stojić

Baner Damir Stojić 3

Pater Arek Krasicki

baner - pater Arek

fra Velimir Bavrka

Baner-Velimir-

Josip Lončar

Baner Josip Loncar

Ivica Ursić

baner - Ivica Ursić

Dr. med. Antun Lisec

Dr. Antun Lisec

Temeljna ispovijed

Pomirenje s Bogom-002

Trenutno na stranici

We have 305 guests online

Facebook stranica

facebook stranica 6

Budite s nama i na Facebooku 

Izdvajamo

Baner zanimljive teme

Baner svjedocanstvo 2

Baner zamke zloga -

pomirenje s Bogom 2Nova Eva

upoznajmo sto cinimo

pitajte svecenika

banner euharistija 4

banner euharistija 4

 primjeri 2

Baner - Ime Isus

Bdijte i molite da ne padnete